OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, ESITTÄVÄ SÄVELTAIDE, ESITTÄVÄN SÄVELTAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, esittävä säveltaide, Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Pääinstrumentti B
                                                                     
Pääinstrumentti B1 10    
           
                       
               
Pääinstrumentti B2 5      
             
                           
       
Pääinstrumentti B4 35        
               
                               
Pääinstrumentti B3 5      
             
                           
       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
                                                                     
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
2031471135101015.515.523.523.55.55.517.517.555557.87.87.87.811.811.811.811.82.82.82.82.88.88.88.88.8
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1
                                                                     
Harjoittelu 1 10                                                                      
Harjoittelu 2
                                                                     
Harjoittelu 2 12                                                                      
Harjoittelu 3
                                                                     
Harjoittelu 3 8                                                                      
00000000000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15                                                                      
00000000000000000000000000000000000
60 / 2560 / 3660 / 4760 / 1160 / 3560 / 12.560 / 12.560 / 1860 / 1860 / 23.560 / 23.560 / 5.560 / 5.560 / 17.560 / 17.560 / 6.360 / 6.360 / 6.360 / 6.360 / 9.160 / 9.160 / 9.160 / 9.160 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 2.860 / 2.860 / 2.860 / 2.860 / 8.860 / 8.860 / 8.860 / 8.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.