OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, TEATTERIMUSIIKKI JA MUSIIKKIDRAAMA, TEATTERIMUSIIKIN JA MUSIIKKIDRAAMAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, teatterimusiikki ja musiikkidraama, Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
               
                               
Pop- ja jazzmusiikin historia 3
       
               
                               
Näyttämömusiikin historia 3
       
               
                               
Musiikkidramaturgian perusteet 1    
           
                       
               
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Näyttämötyöskentelyn perusteet
                                                                     
Näyttelijäntyö 1 4
       
               
                               
Tanssi 1 5
       
               
                               
261590013137.57.54.54.500006.56.56.56.53.83.83.83.82.32.32.32.300000000
HARJOITTELU
                                                                     
Produktio 1 8
       
               
                               
Produktio 2 8  
         
                   
                       
Produktio 3 7    
           
                       
               
Produktio 4 7      
             
                           
       
8877044443.53.53.53.500222222221.81.81.81.81.81.81.81.80000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15      
             
                           
       
0001500000007.57.5000000000000003.753.753.753.750000
60 / 3960 / 2860 / 1660 / 2260 / 060 / 19.560 / 19.560 / 1460 / 1460 / 860 / 860 / 1160 / 1160 / 060 / 060 / 9.860 / 9.860 / 9.860 / 9.860 / 7.160 / 7.160 / 7.160 / 7.160 / 4.160 / 4.160 / 4.160 / 4.160 / 5.5560 / 5.5560 / 5.5560 / 5.5560 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.