OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, MUSIIKINOHJAAJA, MUSIIKINOHJAAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, musiikinohjaaja, Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Sivuinstrumentti 1 5
       
               
                               
Sivuinstrumentti 2 14    
           
                       
               
Vapaa säestys 1 4      
             
                           
       
Kuoro 2
       
               
                               
Yhteismusisointi 6
       
               
                               
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Yhtyeen harjoittamisen perusteet 2
       
               
                               
Yhtyesoitto 1 2  
         
                   
                       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Yleinen musiikkipedagogiikka
                                                                     
Johdatus pedagogiikkaan 1 3
       
               
                               
Johdatus pedagogiikkaan 2 2
       
               
                               
Johdatus musiikin opettamiseen 1 3  
         
                   
                       
Johdatus musiikin opettamiseen 2 2  
         
                   
                       
Musiikin opettaminen 1 2    
           
                       
               
Musiikin opettaminen 2 1    
           
                       
               
Opetuksen kehittäminen 1 3      
             
                           
       
Opetuksen kehittäminen 2 1      
             
                           
       
Pedagoginen foorumi 1 1
       
               
                               
Pedagoginen foorumi 2 1  
         
                   
                       
Pedagoginen foorumi 3 1    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
Portfolio 1 1
       
               
                               
Portfolio 2 1  
         
                   
                       
Portfolio 3 1    
           
                       
               
Portfolio 4 2      
             
                           
       
Ohjattu havainnointi 1 1
       
               
                               
Ohjattu havainnointi 2 1  
         
                   
                       
Ohjattu havainnointi 3 1    
           
                       
               
Ohjattu havainnointi 4 1      
             
                           
       
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Verkko-opetus 2    
           
                       
               
Muusikon kehonhuolto 1
       
               
                               
Musiikinohjauksen pedagogiikka
                                                                     
Musiikin perusteiden pedagogiikka 1 2
       
               
                               
Musiikin perusteiden pedagogiikka 2 2  
         
                   
                       
Musiikin perusteiden pedagogiikka 3 3    
           
                       
               
Pääinstrumentin pedagogiikka 1 4  
         
                   
                       
Pääinstrumentin pedagogiikka 2 3    
           
                       
               
Pedagoginen ohjelmistoseminaari 1 2
       
               
                               
Pedagoginen ohjelmistoseminaari 2 2  
         
                   
                       
Pedagoginen ohjelmistoseminaari 3 1    
           
                       
               
Kansalais- ja työväenopistopedagogiikka 4      
             
                           
       
Kansanopistopedagogiikka 3      
             
                           
       
485563190242427.527.531.531.59.59.5001212121213.813.813.813.815.815.815.815.84.84.84.84.80000
HARJOITTELU
                                                                     
Harjoittelu 1
                                                                     
Harjoittelu 9    
           
                       
               
Harjoittelu 2
                                                                     
Harjoittelu 5