OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, KIRKKOMUSIIKKI, KIRKKOMUSIIKIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma, kirkkomusiikki, Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
       
               
                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Viestintätaidot
                                                                     
Kirjoitusviestintä 2  
         
                   
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1  
         
                   
                       
Vuorovaikutustaidot 2  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                      
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                      
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9
       
               
                               
Pääinstrumentti C2 9    
           
                       
               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Kuoronjohto D 9  
         
                   
                       
Vapaa säestys 1 4      
             
                           
       
Kitaransoitto 1    
           
                       
               
Urkuimprovisoinnin perusteet 5      
             
                           
       
Urkujen rakenne ja huolto 3  
         
                   
                       
Urkutaiteen historia ja esityskäytäntö 2
       
               
                               
Kirkollisten toimitusten musiikki 3      
             
                           
       
Säveltapailu
                                                                     
Säveltapailu 1 2
       
               
                               
Säveltapailu 2 2  
         
                   
                       
Säveltapailu 3 3    
           
                       
               
Musiikkianalyysi
                                                                     
Musiikkianalyysi 1 3
       
               
                               
Musiikkianalyysi 2 3  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi 3 3    
           
                       
               
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Satsiopin perusteet 5  
         
                   
                       
Nuotinkirjoitus tietokoneella 2  
         
                   
                       
Sovituksen perusteet 2    
           
                       
               
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 5
       
               
                               
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Soitinoppi 3    
           
                       
               
Liturgiset opinnot
                                                                     
Liturginen laulu 1 3
       
               
                               
Liturginen laulu 2 3  
         
                   
                       
Liturginen laulu 3 4      
             
                           
       
Hymnologia 2  
         
                   
                       
Liturgiikka 2  
         
                   
                       
Liturginen soitto 1 5  
         
                   
                       
Liturginen soitto 2 5      
             
                           
       
Kirkolliset opinnot
                                                                     
Raamattutieto, usko ja etiikka 2
       
               
                               
Kirkkotieto 2
       
               
                               
Kirkkomusiikin historia 2  
         
                   
                       
Musiikin teologia 1    
           
                       
               
Pedagogiset opinnot
                                                                     
Johdatus varhaisiän musiikkikasvatukseen 2
       
               
                               
Lasten ja nuorten musiikki 1 1
       
               
                               
Lasten ja nuorten musiikki 2 1      
             
                           
       
Pianopedagogiset opinnot 1      
             
                           
       
Gospel-musiikki 1
       
               
                               
Gospel-musiikin yhtyesoitto 2  
         
                   
                       
Ilmaisutaidon perusteet 1
       
               
                               
Seurakunnan musiikkikasvatus 2
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
                                                                     
Tiedonhankintataidot 1
       
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
           
                       
               
Ura ja rekrytointi 1      
             
                           
       
365628240181828281414121200999914141414777766660000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                                     
Vapaasti valittavat opinnot 10        
               
                               
000010000000005500000000000000002.52.52.52.5
HARJOITTELU
                                                                     
Orientoiva harjoittelu
                                                                     
Soveltavat harjoitukset 1 5    
           
                       
               
Soveltavat harjoitukset 2 5      
             
                           
       
Pedagoginen harjoittelu 5      
             
                           
       
Syventävä harjoittelu
                                                                     
Seurakuntaharjoittelu 1 5      
             
                           
       
Seurakuntaharjoittelu 2 5    
           
                       
               
Seurakuntaharjoittelu 3 5      
             
                           
       
0010200000055101000000000002.52.52.52.555550000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                     
Opinnäytetyö 15      
             
                           
       
0001500000007.57.5000000000000003.753.753.753.750000
60 / 4160 / 6160 / 3860 / 5960 / 1060 / 20.560 / 20.560 / 30.560 / 30.560 / 1960 / 1960 / 29.560 / 29.560 / 560 / 560 / 10.360 / 10.360 / 10.360 / 10.360 / 15.360 / 15.360 / 15.360 / 15.360 / 9.560 / 9.560 / 9.560 / 9.560 / 14.7560 / 14.7560 / 14.7560 / 14.7560 / 2.560 / 2.560 / 2.560 / 2.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.