OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5  
         
                   
                       
Viestintätaidot 5  
         
                   
                       
010000005500000000002.52.52.52.5000000000000
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3  
         
                   
                       
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20        
               
                               
02400200012120000101000006666000000005555
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 9  
         
                   
                       
Yhteismusisointi
                                                                     
Yhteismusisointi 5        
               
                               
Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot
                                                                     
Musiikkipedagogiikka 1 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 1 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 2 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 2 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 2 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 3 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 3 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 3 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 4 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 4 7        
               
                               
Musiikkiteknologian pedagogiikka 4 8        
               
                               
Musiikkiteknologian ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen 7  
         
                   
                       
Sovitus 5        
               
                               
Työvälineoppi 6        
               
                               
Sovellusohjelmointi 5        
               
                               
Äänentoisto 1 5        
               
                               
Äänentoisto 2 5        
               
                               
Musiikin tietotekniikka 1 6        
               
                               
Musiikin tietotekniikka 2 5        
               
                               
Äänisynteesi, digitaaliääni 5        
               
                               
Studiotekniikka 1 10        
               
                               
Studiotekniikka 2 8        
               
                               
Studiotekniikka 3 5        
               
                               
Syventymiskohde 1 10        
               
                               
Syventymiskohde 2 5        
               
                               
061001000030.530.500005050000015.315.315.315.30000000025252525
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
Harjoittelu
                                                                     
Harjoittelu 1 8        
               
                               
Harjoittelu 2 7        
               
                               
Ulkoinen harjoittelu 6 15        
               
                               
00003000000000151500000000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 060 / 9560 / 060 / 060 / 15060 / 060 / 060 / 47.560 / 47.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 7560 / 7560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 23.860 / 23.860 / 23.860 / 23.860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 37.560 / 37.560 / 37.560 / 37.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.