OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5  
         
                   
                       
Viestintätaidot 5  
         
                   
                       
010000005500000000002.52.52.52.5000000000000
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3  
         
                   
                       
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20        
               
                               
02400200012120000101000006666000000005555
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin teoreettiset opinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen 1 5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen 2 5  
         
                   
                       
Musiikin historia 9  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 1 7  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 2 6        
               
                               
Näyttämömusiikki
                                                                     
Näyttämömusiikin perusteet 5  
         
                   
                       
Näyttämötyöskentely
                                                                     
Näyttämötyöskentelyn perusteet 7        
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                                     
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 5        
               
                               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, laulu
                                                                     
Pääinstrumenttiopinnot 0                                                                      
Pääinstrumentti B1 10  
         
                   
                       
Pääinstrumentti B2 5        
               
                               
Pääinstrumentti B3 5        
               
                               
Pääinstrumentti B4 35        
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot 0                                                                      
Pianonsoitto ja vapaa säestys 1 5  
         
                   
                       
Pianonsoitto ja vapaa säestys 2 5  
         
                   
                       
Näyttämötyöskentelyn ammattiopinnot 0                                                                      
Näyttämötyöskentely 1 13        
               
                               
Näyttämötyöskentely 2 11        
               
                               
Näyttämötyöskentely 3 13        
               
                               
Yhteismusisointi 0                                                                      
Yhteismusisointi 10        
               
                               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, pääinstrumentti soitin
                                                                     
Vapaa säestys ja yhtyesoitto 0                                                                      
Vapaa säestys 1 5  
         
                   
                       
Vapaa säestys 2 6  
         
                   
                       
Yhtyesoitto 12  
         
                   
                       
Musiikkiteknologia 0                                                                      
Musiikin tietotekniikka 1 6  
         
                   
                       
Studiotekniikan perusteet 5        
               
                               
Äänentoisto 1 5        
               
                               
Sovitus 0                                                                      
Sovitus 5        
               
                               
Säveltäminen 0                                                                      
Sävellys 8        
               
                               
Yhteismusisointi 0                                                                      
Yhteismusisointi 11        
               
                               
Kuoronjohto 0                                                                      
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Yhtyeen- ja orkesterinjohto 0                                                                      
Yhtyeen- ja orkesterinjohdon perusteet 5  
         
                   
                       
Orkesterinjohto 8        
               
                               
Musiikkidraama 0                                                                      
Musiikkiteatteri 8        
               
                               
Projektityöskentely 0                                                                      
Projektityöskentely 8        
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot 0                                                                      
Vapaa säestys 3 (pääinstrumentti piano) 5        
               
                               
Säestäminen ja korrepetitio (pääinstrumentti piano) 9        
               
                               
Sivuinstrumentti, piano (pääinstrumentti muu kuin piano) 14        
               
                               
091001960045.545.500009898000022.822.822.822.80000000049494949
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
Harjoittelu
                                                                     
Produktio 1 7        
               
                               
Produktio 2 8        
               
                               
Produktio 3 8        
               
                               
Produktio 4 7        
               
                               
00003000000000151500000000000000007.57.57.57.5
Opinnäytetyö
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 060 / 12560 / 060 / 060 / 24660 / 060 / 060 / 62.560 / 62.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 12360 / 12360 / 060 / 060 / 060 / 060 / 31.360 / 31.360 / 31.360 / 31.360 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 61.560 / 61.560 / 61.560 / 61.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.