OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5  
         
                   
                       
Viestintätaidot 5  
         
                   
                       
010000005500000000002.52.52.52.5000000000000
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3  
         
                   
                       
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20  
         
                   
                       
044000002222000000000011111111000000000000
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 9  
         
                   
                       
Yhteismusisointi
                                                                     
Yhteismusisointi 5  
         
                   
                       
Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot
                                                                     
Musiikkipedagogiikka 1 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 1 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 2 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 2 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 2 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 3 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 3 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 3 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 4 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 4 7  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian pedagogiikka 4 8  
         
                   
                       
Musiikkiteknologian ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen 7  
         
                   
                       
Sovitus 5  
         
                   
                       
Työvälineoppi 6  
         
                   
                       
Sovellusohjelmointi 5  
         
                   
                       
Äänentoisto 1 5  
         
                   
                       
Äänentoisto 2 5  
         
                   
                       
Musiikin tietotekniikka 1 6  
         
                   
                       
Musiikin tietotekniikka 2 5  
         
                   
                       
Äänisynteesi, digitaaliääni 5  
         
                   
                       
Studiotekniikka 1 10  
         
                   
                       
Studiotekniikka 2 8  
         
                   
                       
Studiotekniikka 3 5  
         
                   
                       
Syventymiskohde 1 10  
         
                   
                       
Syventymiskohde 2 5  
         
                   
                       
01610000080.580.5000000000040.340.340.340.3000000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
Harjoittelu
                                                                     
Harjoittelu 1 8  
         
                   
                       
Harjoittelu 2 7  
         
                   
                       
Ulkoinen harjoittelu 6 15  
         
                   
                       
03000000151500000000007.57.57.57.5000000000000
Opinnäytetyö
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 060 / 24560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 122.560 / 122.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 61.360 / 61.360 / 61.360 / 61.360 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.