OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5  
         
                   
                       
Viestintätaidot 5  
         
                   
                       
010000005500000000002.52.52.52.5000000000000
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3  
         
                   
                       
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C2 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C3 20        
               
                               
02400200012120000101000006666000000005555
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin teoreettiset opinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen 1 5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen 2 5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen 3 5  
         
                   
                       
Musiikin historia 1 5  
         
                   
                       
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 1 7  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 2 6        
               
                               
Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot
                                                                     
Musiikkipedagogiikka 1 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 1 7  
         
                   
                       
Musiikinohjauksen pedagogiikka 1 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 2 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 2 7  
         
                   
                       
Musiikinohjauksen pedagogiikka 2 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 3 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 3 7  
         
                   
                       
Musiikinohjauksen pedagogiikka 3 8  
         
                   
                       
Musiikkipedagogiikka 4 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 4 7        
               
                               
Musiikinohjauksen pedagogiikka 4 8        
               
                               
Täydentävät instrumenttiopinnot
                                                                     
Sivuinstrumentti 1 5  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti 2 14        
               
                               
Vapaa säestys 1 5  
         
                   
                       
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Yhteismusisointi
                                                                     
Yhteismusisointi 9        
               
                               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                                     
Yhteismusisointi 1 5        
               
                               
Yhteismusisointi 2 5        
               
                               
Sovitus 5        
               
                               
Sävellys 8        
               
                               
Yhtyeen- ja orkesterinjohdon perusteet 5        
               
                               
Orkesterinjohto 8        
               
                               
Kuoronjohto D 9        
               
                               
Varhaisiän musiikkikasvatus 5        
               
                               
Musiikin perusteiden alkuopetuksen pedagogiikka 8        
               
                               
Vapaan säestyksen pedagogiikka 5        
               
                               
Musiikin historia 3 5        
               
                               
Musiikin kirjoittaminen 4 5        
               
                               
Johdatus maailman musiikkikulttuureihin 6        
               
                               
Pop- ja jazzmusiikin hahmottamisen perusteet 7        
               
                               
Musiikkiterapia 8        
               
                               
Kansanmusiikki 5        
               
                               
Vapaa säestys 2 6        
               
                               
Vapaa säestys 3 (pääinstrumentti piano) 5        
               
                               
Studiotekniikan perusteet 5        
               
                               
Äänentoisto 1 5        
               
                               
Musiikin tietotekniikka 1 6        
               
                               
Äänisynteesi, digitaaliääni 5        
               
                               
Projektityöskentely 1 5        
               
                               
Projektityöskentely 2 5        
               
                               
Erikseen vahvistettava opintojakso 8        
               
                               
095001930047.547.5000096.596.5000023.823.823.823.80000000048.348.348.348.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
Harjoittelu
                                                                     
Harjoittelu 1 7  
         
                   
                       
Harjoittelu 2 5        
               
                               
Harjoittelu 3 10        
               
                               
Harjoittelu 4 8        
               
                               
070023003.53.5000011.511.500001.81.81.81.8000000005.85.85.85.8
Opinnäytetyö
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 060 / 13660 / 060 / 060 / 23660 / 060 / 060 / 6860 / 6860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 11860 / 11860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 34.160 / 34.160 / 34.160 / 34.160 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 59.160 / 59.160 / 59.160 / 59.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.