OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                                     
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu 5
       
               
                               
Viestintätaidot 5  
         
                   
                       
550002.52.52.52.50000001.31.31.31.31.31.31.31.3000000000000
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Kieliopinnot
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3    
           
                       
               
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti C1 9  
         
                   
                       
Pääinstrumentti C2 9        
               
                               
Pääinstrumentti C3 20        
               
                               
012302900661.51.50014.514.5000033330.80.80.80.800007.37.37.37.3
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin teoreettiset opinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen 1 5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen 2 5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen 3 5        
               
                               
Musiikin historia 1 5  
         
                   
                       
Musiikin historia 2 7  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 1 7  
         
                   
                       
Musiikin kirjoittaminen 2 6        
               
                               
Liturgiset ja kirkolliset opinnot
                                                                     
Liturgiset opinnot 1 6  
         
                   
                       
Kirkolliset opinnot 1 5        
               
                               
Liturgiset opinnot 2 5  
         
                   
                       
Kirkolliset opinnot 2 5        
               
                               
Liturgiset opinnot 3 5  
         
                   
                       
Liturgiset opinnot 4 6        
               
                               
Urkujen rakenne ja huolto sekä liturginen soitto 5  
         
                   
                       
Pääinstrumenttiopinnot
                                                                     
Kuoronjohdon perusteet 6  
         
                   
                       
Kuoronjohto D 9  
         
                   
                       
Vapaa säestys ja kitaransoitto 5  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti D1, piano 8  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti D2, piano 10        
               
                               
Yhteismusisointi
                                                                     
Kirkollisten toimitusten musiikki 5  
         
                   
                       
Pedagogiset opinnot
                                                                     
Pedagogiset opinnot 1 7        
               
                               
Pedagogiset opinnot 2 6        
               
                               
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                                                                     
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 5  
         
                   
                       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                                     
Pääinstrumentti urkujensoitto 0                                                                      
Urkuimprovisointi sekä urkutaiteen historia ja esityskäytäntö 5        
               
                               
Sivuinstrumentti D1, laulu 8  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti D2, laulu 10        
               
                               
Pääinstrumentti laulu 0                                                                      
Laulupedagogiset opinnot 5        
               
                               
Sivuinstrumentti D1, urut 8  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti D2, urut 10        
               
                               
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, kuoronjohtaja 0                                                                      
Laulupedagogiset opinnot 5        
               
                               
Sivuinstrumentti D1, urut 8  
         
                   
                       
Sivuinstrumentti D2, urut 10        
               
                               
01120095005656000047.547.50000282828280000000023.823.823.823.8
Vapaasti valittavat opinnot
                                                                     
Harjoittelu
                                                                     
Orientoiva harjoittelu
                                                                     
Soveltavat harjoitukset 1 5  
         
                   
                       
Soveltavat harjoitukset 2 5        
               
                               
Pedagoginen harjoittelu 5        
               
                               
Syventävä harjoittelu
                                                                     
Seurakuntaharjoittelu 1 5  
         
                   
                       
Seurakuntaharjoittelu 2 5        
               
                               
Seurakuntaharjoittelu 3 5        
               
                               
010002000550000101000002.52.52.52.5000000005555
Opinnäytetyö
                                                                     
00000000000000000000000000000000000
60 / 560 / 13960 / 360 / 060 / 14460 / 2.560 / 2.560 / 69.560 / 69.560 / 1.560 / 1.560 / 060 / 060 / 7260 / 7260 / 1.360 / 1.360 / 1.360 / 1.360 / 34.860 / 34.860 / 34.860 / 34.860 / 0.860 / 0.860 / 0.860 / 0.860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 36.160 / 36.160 / 36.160 / 36.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.