OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Pakolliset yhteiset perusopinnot
                                                                     
Orientoivat opinnot 0                                                                      
Orientoivat opinnot 1.5  
         
                   
                       
Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 0                                                                      
Tiedonhallinta 1.5  
         
                   
                       
Musiikin tietotekniikka 1.5  
         
                   
                       
Kommunikaatiotaidot 0                                                                      
Kirjoitusviestintä 1.5  
         
                   
                       
Ruotsin kieli 3  
         
                   
                       
Ensimmäinen vieras kieli, englanti 3  
         
                   
                       
Vaihtoehtoiset yhteiset perusopinnot
                                                                     
Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius 0                                                                      
Filosofian perusteet 1.5  
         
                   
                       
Tietotekniikan alkeet 1.5  
         
                   
                       
Tietotekniikan perusteet 1.5  
         
                   
                       
Tutkimustyön perusteet 1.5  
         
                   
                       
Tilastotieteen perusteet 1.5  
         
                   
                       
Kommunikaatiotaidot 0                                                                      
Neuvottelu- ja kokoustaito 1.5  
         
                   
                       
Ihminen, työ ja ympäristö 0                                                                      
Yrittäjyyden perusteet 1.5  
         
                   
                       
Ympäristöprojekti 3  
         
                   
                       
Projektiopinnot 1.5  
         
                   
                       
Kulttuurien kohtaaminen 1.5  
         
                   
                       
Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1.5  
         
                   
                       
Terveysliikunta 1.5  
         
                   
                       
031.50000015.815.800000000007.97.97.97.9000000000000
Suuntautumisvaihtoehdon perusopinnot
                                                                     
Musiikin teoreettiset perusopinnot
                                                                     
Musiikinteorian ja säveltapailun lähtötasokoe 0                                                                      
Musiikin kirjoittaminen
                                                                     
Soinnutuksen ja sovituksen perusteet 4.5  
         
                   
                       
Musiikin hahmottaminen
                                                                     
Säveltapailu C 3  
         
                   
                       
Musiikin historia
                                                                     
Musiikin historia 1 4.5  
         
                   
                       
Musiikin historia 2 4.5  
         
                   
                       
Musiikin historia 3 4.5  
         
                   
                       
0210000010.510.500000000005.35.35.35.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Painopistealueiden yhteiset suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                                     
Musiikin hahmottaminen ja tyylien tuntemus 0                                                                      
Säveltapailu B 4.5  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi ja tyylioppi 1 6  
         
                   
                       
Musiikkianalyysi ja tyylioppi 2 6  
         
                   
                       
Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot
                                                                     
Opettaja musiikin ja oppimisen maailmassa 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 1 1.5  
         
                   
                       
Pääinstrumentin pedagogiikka 1 3  
         
                   
                       
Orientaatio musiikin perusteiden pedagogiikkaan 1.5  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 1 4.5  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 1 1.5  
         
                   
                       
Observointi 1 1.5  
         
                   
                       
Opettaja ja oppimisen ulottuvuudet 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 2 1.5  
         
                   
                       
Pääinstrumentin pedagogiikka 2 6  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 2 3  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 2 1.5  
         
                   
                       
Observointi 2 1.5  
         
                   
                       
Opettaja opetuksen suunnittelijana ja toteuttajana 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 3 1.5  
         
                   
                       
Pääinstrumentin pedagogiikka 3 4.5  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 3 3  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 3 1.5  
         
                   
                       
Observointi 3 1.5  
         
                   
                       
Opettaja kehittäjänä 0                                                                      
Pääinstrumentin pedagogiikka 4 6  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 4 4.5  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 4 1.5  
         
                   
                       
Observointi 4 1.5  
         
                   
                       
Opettaja musiikin ja oppimisen maailmassa, painopistealue musiikinteoria ja säveltapailu 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 1 1.5  
         
                   
                       
Musiikin perusteiden pedagogiikka 1 3  
         
                   
                       
Orientaatio pääinstrumentin pedagogiikkaan 1.5  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 4.5  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 1 1.5  
         
                   
                       
Opettaja ja oppimisen ulottuvuudet, painopistealue musiikinteoria ja säveltapailu 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 2 1.5  
         
                   
                       
Musiikin perusteiden pedagogiikka 2 7.5  
         
                   
                       
Kasvatustieteelliset perusopinnot 2 3  
         
                   
                       
Kokoavat opinnot 2 1.5  
         
                   
                       
Opettaja opetuksen suunnittelijana ja kehittäjänä, painopistealue musiikinteoria ja säveltapailu 0                                                                      
Yleinen musiikkipedagogiikka 3 1.5  
         
                   
                       
Musiikin perusteiden pedagogiikka 3 1.5