OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN OHJELMA, TEATTERIMUSIIKKI JA MUSIIKKIDRAAMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin ohjelma, Teatterimusiikki ja musiikkidraama

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 1
                                                               
Orientaatio opiskeluun ja vuorovaikutustaidot 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja kuulonhuolto sekä esiintymistaito 3
       
             
                           
Valmentavat opinnot, ruotsi 3                                                                
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 2
()
                                                               
English for Music Professionals 3  
         
                 
                   
Kuoro 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja äänenhuolto sekä psyykkinen valmentautuminen 3  
         
                 
                   
360001.51.533000000.80.80.80.81.51.51.51.50000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 3
()
                                                               
Yrkessvenska för musikbranschen 3    
           
                     
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                
Orientation and Report for Studying / Training Abroad 3                                                                
Vieraiden kielten fonetiikka 3                                                                
Tiedonhankintataidot sekä kirjallinen viestintä 3    
           
                     
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3                                                                
Kehon ja mielen tekniikat 3                                                                
Taiteilijayrittäjyys, työyhteisöosaaminen ja urasuunnittelu 3    
           
                     
           
0090000004.54.5000000000002.32.32.32.3000000
Yhteismusisointi 1
()
                                                               
Yhteismusisointi 3
       
             
                           
Yhteismusisointi 3                                                                
300001.51.500000000.80.80.80.800000000000000
Yhteismusisointi 2
()
                                                               
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10  
         
                 
                   
01000000550000000002.52.52.52.50000000000
Yhteismusisointi 3
()
                                                               
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10    
           
                     
           
001000000055000000000002.52.52.52.5000000
Yhteismusisointi 4
()
                                                               
Yhteismusisointi 3      
             
                         
   
Yhteismusisointi 3                                                                
Yhteismusisointi 4                                                                
Korrepetointi 2 3                                                                
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10      
             
                         
   
0001300000006.56.500000000000003.33.33.33.300
Musiikin teoria ja historia 1
()
                                                               
Säveltapailu C1 3
       
             
                           
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
             
                           
Musiikkianalyysi 4
       
             
                           
Harmonia 3
       
             
                           
160000880000000444400000000000000
Musiikin teoria ja historia 2
()
                                                               
Musiikin historia, syventävä 1 4  
         
                 
                   
Säveltapailu C2 3  
         
                 
                   
Soitinoppi ja sovitus 4  
         
                 
                   
011000005.55.50000000002.82.82.82.80000000000
Musiikin teoria ja historia 4
()
                                                               
Musiikin teorian ja historian projekti 3      
             
                         
   
000300000001.51.500000000000000.80.80.80.800
Pedagoginen osaaminen 1
()
                                                               
Substanssipedagogiikka 1
()
                                                               
Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 6
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Musiikkiteknologia 1
()
                                                               
Informaatioteknologia ja nuotinkirjoitus tietokoneella 4
       
             
                           
40000220000000111100000000000000
Musiikkiteknologia 4
()
                                                               
Työskentely studiossa 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Teatterimusiikki ja musiikkidraama 1
()
                                                               
Näyttelijäntyö ja puheilmaisu 1 5                                                                
Tanssi 1 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Teatterimusiikki ja musiikkidraama 2
()
                                                               
Näyttelijäntyö ja puheilmaisu 2 7                                                                
Tanssi 2 5                                                                
Musiikkiteatteri 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Teatterimusiikki ja musiikkidraama 4
()
                                                               
Näyttelijäntyö 4 6                                                                
Tanssi 4 6                                                                
Teatterimusiikin ja musiikkidraaman projekti 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 2
()
                                                               
Yhtyesoitto 2 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 3
()
                                                               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 4                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 4
()
                                                               
Rytmimusiikin projekti 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Projektityöskentely
()
                                                               
Projekti 8                                                                
00000000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15      
               
                             
   
0001500000000150000000000000007.57.500
60 / 3860 / 2760 / 1960 / 3160 / 060 / 1960 / 1960 / 13.560 / 13.560 / 9.560 / 9.560 / 860 / 2360 / 060 / 9.660 / 9.660 / 9.660 / 9.660 / 6.860 / 6.860 / 6.860 / 6.860 / 4.860 / 4.860 / 4.860 / 4.860 / 4.160 / 4.160 / 11.660 / 11.660 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.