OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN OHJELMA, ESITTÄVÄ SÄVELTAIDE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin ohjelma, Esittävä säveltaide

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 1
                                                               
Orientaatio opiskeluun ja vuorovaikutustaidot 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja kuulonhuolto sekä esiintymistaito 3
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 2
()
                                                               
English for Music Professionals 3  
         
                 
                   
Kuoro 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja äänenhuolto sekä psyykkinen valmentautuminen 3  
         
                 
                   
360001.51.533000000.80.80.80.81.51.51.51.50000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 3
()
                                                               
Yrkessvenska för musikbranschen 3    
           
                     
           
Tiedonhankintataidot sekä kirjallinen viestintä 3    
           
                     
           
Taiteilijayrittäjyys, työyhteisöosaaminen ja urasuunnittelu 3    
           
                     
           
0090000004.54.5000000000002.32.32.32.3000000
Instrumenttiosaaminen 1
()
                                                               
Pääinstrumentti C1 12
       
             
                           
120000660000000333300000000000000
Instrumenttiosaaminen 2
()
                                                               
Pääinstrumentti C2 10                                                                
Resitaali C 8  
         
                 
                   
08000004400000000022220000000000
Instrumenttiosaaminen 3
()
                                                               
Pääinstrumentti B1 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Instrumenttiosaaminen 4
()
                                                               
Pääinstrumentti B2 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Instrumenttiosaaminen 5
()
                                                               
Pääinstrumentti B3 8                                                                
Resitaali B 12        
               
                               
0000120000000012000000000000000066
Yhteismusisointi 1
()
                                                               
Yhteismusisointi 3
       
             
                           
Yhteismusisointi 3                                                                
Yhteismusisointi 4                                                                
Yhteismusisoinnin harjoittaminen 1 3
       
             
                           
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10
       
             
                           
160000880000000444400000000000000
Yhteismusisointi 2
()
                                                               
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10  
         
                 
                   
01000000550000000002.52.52.52.50000000000
Yhteismusisointi 3
()
                                                               
Yhteismusisointi 3    
           
                     
           
Yhteismusisointi 3                                                                
Yhteismusisointi 4                                                                
Korrepetointi 1 3                                                                
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10    
           
                     
           
Taide, musiikki ja media -työpaja 3                                                                
00130000006.56.5000000000003.33.33.33.3000000
Yhteismusisointi 4
()
                                                               
Yhteismusisointi 3      
             
                         
   
Yhteismusisointi 3                                                                
Yhteismusisointi 4                                                                
Korrepetointi 2 3                                                                
Yhteismusisointiprojektit ja produktiot 10      
             
                         
   
0001300000006.56.500000000000003.33.33.33.300
Musiikin teoria ja historia 1
()
                                                               
Säveltapailu C1 3
       
             
                           
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
             
                           
Musiikkianalyysi 4
       
             
                           
Harmonia 3
       
             
                           
160000880000000444400000000000000
Musiikin teoria ja historia 2
()
                                                               
Musiikin historia, syventävä 1 4  
         
                 
                   
Säveltapailu C2 3  
         
                 
                   
Musiikkianalyysipraktikum 4  
         
                 
                   
Soitinoppi ja sovitus 4  
         
                 
                   
015000007.57.50000000003.83.83.83.80000000000
Musiikin teoria ja historia 3
()
                                                               
Säveltapailu B 3    
           
                     
           
0030000001.51.5000000000000.80.80.80.8000000
Musiikin teoria ja historia 4
()
                                                               
Musiikin teorian ja historian projekti 3      
             
                         
   
000300000001.51.500000000000000.80.80.80.800
Täydentävä pedagoginen osaaminen
()
                                                               
Vapaan säestyksen pedagogiikka 5                                                                
Varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka 5                                                                
Musiikin alkuopetuksen pedagogiikka 5                                                                
Musiikin ammatillisen koulutuksen pedagogiikka 5                                                                
Musiikin aikuispedagogiikka 5                                                                
00000000000000000000000000000000
Musiikkiteknologia 1
()
                                                               
Informaatioteknologia ja nuotinkirjoitus tietokoneella 4
       
             
                           
40000220000000111100000000000000
Musiikkiteknologia 4
()
                                                               
Työskentely studiossa 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 1
()
                                                               
Vapaa säestys 1 4
       
             
                           
Yhtyesoitto 1 3                                                                
40000220000000111100000000000000
Rytmimusiikki 2
()
                                                               
Maailman musiikkikulttuurit 3                                                                
Yhtyesoitto 2 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 3
()
                                                               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 4                                                                
Vapaa säestys 2B 4  
         
                 
                   
Improvisoinnin työpaja 1 3                                                                
Yhtyesoitto 3 3                                                                
04000002200000000011110000000000
Rytmimusiikki 4
()
                                                               
Transkriptio 3                                                                
Vapaa säestys 3 6      
             
                         
   
Improvisoinnin työpaja 2 3                                                                
Rytmimusiikin projekti 3                                                                
Vapaa säestys 2A 4  
         
                 
                   
040600022003300000111100001.51.51.51.500
Projektityöskentely
()
                                                               
Projekti 8                                                                
00000000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15      
               
                             
   
0001500000000150000000000000007.57.500
60 / 6160 / 4760 / 2560 / 3760 / 1260 / 30.560 / 30.560 / 23.560 / 23.560 / 12.560 / 12.560 / 1160 / 2660 / 1260 / 15.360 / 15.360 / 15.360 / 15.360 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 6.460 / 6.460 / 6.460 / 6.460 / 5.660 / 5.660 / 13.160 / 13.160 / 660 / 6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.