OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN OHJELMA, MUSIIKKITEKNOLOGIAPEDAGOGI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin ohjelma, Musiikkiteknologiapedagogi

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 1
                                                               
Orientaatio opiskeluun ja vuorovaikutustaidot 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja kuulonhuolto sekä esiintymistaito 3
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 2
()
                                                               
English for Music Professionals 3  
         
                 
                   
Kuoro 3
       
             
                           
330001.51.51.51.5000000.80.80.80.80.80.80.80.80000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 3
()
                                                               
Yrkessvenska för musikbranschen 3    
           
                     
           
Tiedonhankintataidot sekä kirjallinen viestintä 3    
           
                     
           
Taiteilijayrittäjyys, työyhteisöosaaminen ja urasuunnittelu 3    
           
                     
           
0090000004.54.5000000000002.32.32.32.3000000
Instrumenttiosaaminen 1
()
                                                               
Pääinstrumentti C1a 6
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Instrumenttiosaaminen 2
()
                                                               
Pääinstrumentti C1b 6                                                                
00000000000000000000000000000000
Instrumenttiosaaminen 3
()
                                                               
Pääinstrumentti C2a 6                                                                
00000000000000000000000000000000
Instrumenttiosaaminen 4
()
                                                               
Pääinstrumentti C2b 4                                                                
Resitaali C 8      
               
                             
   
00080000000080000000000000004400
Yhteismusisointi 1
()
                                                               
Yhteismusisointi 2
()
                                                               
Yhteismusisointi 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Musiikin teoria ja historia 1
()
                                                               
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Musiikin teoria ja historia 2
()
                                                               
Musiikin historia, syventävä 1 4  
         
                 
                   
04000002200000000011110000000000
Musiikin teoria ja historia 3
()
                                                               
Soitinoppi, partituurinluku ja sovitus 6                                                                
Pedagoginen osaaminen 1
()
                                                               
Musiikkipedagogin toimintaympäristöt 5
       
             
                           
Musiikkipedagogina toimiminen 4
       
             
                           
Substanssipedagogiikka 1
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 1 6
       
             
                           
Kuoronjohdon pedagogiikka 1 6
       
             
                           
Musiikkiteknologian pedagogiikka 1 6
       
             
                           
Orientaatio musiikin perusteiden opettamiseen 3
       
             
                           
300000151500000007.57.57.57.500000000000000
Pedagoginen osaaminen 2
()
                                                               
Pedagogiset perustaidot 5  
         
                 
                   
Erilaiset oppimisympäristöt ja -menetelmät 4  
         
                 
                   
Substanssipedagogiikka 2
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 2 6  
         
                 
                   
Kuoronjohdon pedagogiikka 2 6  
         
                 
                   
Musiikkiteknologian pedagogiikka 2 6  
         
                 
                   
0270000013.513.50000000006.86.86.86.80000000000
Pedagoginen osaaminen 3
()
                                                               
Yhteisöllinen opettajuus 5    
           
                     
           
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
           
                     
           
Substanssipedagogiikka 3
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 3 6    
           
                     
           
Kuoronjohdon pedagogiikka 3 6    
           
                     
           
Musiikkiteknologian pedagogiikka 3 6    
           
                     
           
002700000013.513.5000000000006.86.86.86.8000000
Pedagoginen osaaminen 4
()
                                                               
Oppimisympäristöjen kehittäminen, oppimisprojekti 5      
             
                         
   
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
             
                         
   
Substanssipedagogiikka 4
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 4 6      
             
                         
   
Kuoronjohdon pedagogiikka 4 6      
             
                         
   
Musiikkiteknologian pedagogiikka 4 6      
             
                         
   
00027000000013.513.500000000000006.86.86.86.800
Musiikkiteknologia 1
()
                                                               
Informaatioteknologia ja nuotinkirjoitus tietokoneella 4
       
             
                           
Introduction to Sound Design 3                                                                
Introduction to Record Production 3                                                                
Music Production Project 3                                                                
Audio Technology Basics 5                                                                
Live Event Technology Basics 5                                                                
Laiteympäristön hallinta 5                                                                
40000220000000111100000000000000
Musiikkiteknologia 2
()
                                                               
Musiikkityöaseman hallinta ja käyttö 1 3                                                                
Musiikkityöaseman hallinta ja käyttö 2 3                                                                
Studioäänittäminen 7                                                                
Nuotinkirjoitus, syventävä 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Musiikkiteknologia 3
()
                                                               
Studiotuotanto 7                                                                
Sovellusohjelmien syvälliset käyttötaidot 5                                                                
Äänisynteesin tuntemus 5                                                                
Äänentoisto, peruslaitteiston rakentaminen, kytkentä ja miksaus 5                                                                
Musiikkiteknologian projekti 6                                                                
00000000000000000000000000000000
Musiikkiteknologia 4
()
                                                               
Monikanavatyöskentely ja musiikillinen tuottaminen 5                                                                
Tapahtumatekniikka, ääni- ja valotekniikan rakennus ja käyttö 6                                                                
Musiikkiteknologian projekti 6                                                                
00000000000000000000000000000000
Musiikkiteknologia 5
()
                                                               
Sovellusten tekeminen 5                                                                
Live-elektroniikan projekti 4                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 3
()
                                                               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 4                                                                
00000000000000000000000000000000
Rytmimusiikki 4
()
                                                               
Transkriptio 3                                                                
Rytmimusiikin projekti 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15