OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > MUSIIKIN OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin ohjelma, Musiikkipedagogi

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 1
                                                               
Orientaatio opiskeluun ja vuorovaikutustaidot 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja kuulonhuolto sekä esiintymistaito 3
       
             
                           
600003300000001.51.51.51.500000000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 2
()
                                                               
English for Music Professionals 3  
         
                 
                   
Kuoro 3
       
             
                           
Muusikon kehon- ja äänenhuolto sekä psyykkinen valmentautuminen 3  
         
                 
                   
360001.51.533000000.80.80.80.81.51.51.51.50000000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 3
()
                                                               
Yrkessvenska för musikbranschen 3    
           
                     
           
Tiedonhankintataidot sekä kirjallinen viestintä 3    
           
                     
           
Taiteilijayrittäjyys, työyhteisöosaaminen ja urasuunnittelu 3    
           
                     
           
0090000004.54.5000000000002.32.32.32.3000000
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys 4
()
                                                               
Kehontuntemuksen ja psyykkisen valmentautumisen projekti 3                                                                
Muusikon valmentautuminen ammatinharjoittajaksi, DIY 3                                                                
Musiikin koulutuspalvelujen tuottaminen 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Yhteismusisointi 1
()
                                                               
Musiikin teoria ja historia 1
()
                                                               
Säveltapailu C1 3
       
             
                           
Länsimaisen taidemusiikin historia 6
       
             
                           
Musiikkianalyysi 4
       
             
                           
Harmonia 3
       
             
                           
160000880000000444400000000000000
Musiikin teoria ja historia 2
()
                                                               
Musiikin historia, syventävä 1 4  
         
                 
                   
Säveltapailu C2 3  
         
                 
                   
Musiikkianalyysipraktikum 4  
         
                 
                   
Soitinoppi ja sovitus 4  
         
                 
                   
015000007.57.50000000003.83.83.83.80000000000
Musiikin teoria ja historia 3
()
                                                               
Säveltapailu B 3    
           
                     
           
0030000001.51.5000000000000.80.80.80.8000000
Musiikin teoria ja historia 4
()
                                                               
Musiikin teorian ja historian projekti 3      
             
                         
   
000300000001.51.500000000000000.80.80.80.800
Pedagoginen osaaminen 1
()
                                                               
Musiikkipedagogin toimintaympäristöt 5
       
             
                           
Musiikkipedagogina toimiminen 4
       
             
                           
Substanssipedagogiikka 1
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 1 6
       
             
                           
1500007.57.500000003.83.83.83.800000000000000
Pedagoginen osaaminen 2
()
                                                               
Pedagogiset perustaidot 5  
         
                 
                   
Erilaiset oppimisympäristöt ja -menetelmät 4  
         
                 
                   
Substanssipedagogiikka 2
()
                                                               
Musiikinteoriapedagogiikka 2 6  
         
                 
                   
015000007.57.50000000003.83.83.83.80000000000
Yhteisöllinen opettajuus 5    
           
                     
           
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
           
                     
           
Oppimisympäristöjen kehittäminen, oppimisprojekti 5      
             
                         
   
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
             
                         
   
Musiikkiteknologia 1
()
                                                               
Informaatioteknologia ja nuotinkirjoitus tietokoneella 4
       
             
                           
4099022004.54.54.54.50111100002.32.32.32.32.32.32.32.300
Rytmimusiikki 3
()
                                                               
Vapaa säestys 2B 4  
         
                 
                   
04000002200000000011110000000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyö 15      
               
                             
   
0001500000000150000000000000007.57.500
60 / 4460 / 4060 / 2160 / 2760 / 060 / 2260 / 2260 / 2060 / 2060 / 10.560 / 10.560 / 660 / 2160 / 060 / 11.160 / 11.160 / 11.160 / 11.160 / 10.160 / 10.160 / 10.160 / 10.160 / 5.460 / 5.460 / 5.460 / 5.460 / 3.160 / 3.160 / 10.660 / 10.660 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.