OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, DIGITAALINEN ÄÄNI JA KAUPALLINEN MUSIIKKI, VIRRAT, DIGITAALINEN ÄÄNI JA KAUPALLINEN MUSIIKKI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Viestinnän koulutusohjelma, digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki, Virrat, Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 175 op)
                                                       
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Kansainväliset vaihto-opinnot 30                                                        
Digitaalisen äänen ja äänitetuotannon perusteet
                                                       
Digitaalisen äänen ja äänitetuotannon perusteet 8
     
           
                       
Svenska i kommersiell musik 3
     
           
                       
English for Working in Music Business 3
     
           
                       
Liiketaloudellinen tuottajakoulutus
                                                       
Yritystoiminta 6
     
           
                       
Taloushallinto 3
     
           
                       
Markkinointiviestintä 1
     
           
                       
Talouden hallinnan matematiikka 1 1
     
           
                       
Musiikin historia ja teoria
                                                       
Musiikin teorian perusteet 1 2
     
           
                       
Musiikin historia 1 1
     
           
                       
Musiikin teorian perusteet 2 2  
       
               
               
Musiikin historia 3 2    
         
                   
       
Musiikin historia 2 2  
       
               
               
Stereoäänite
                                                       
Elektronisen musiikin perusteet 3
     
           
                       
Studiotekniikka 1 3
     
           
                       
Stereoääniteprojekti 8
     
           
                       
Musiikkibisneksen perusteet 3
     
           
                       
Sanoittamisen perusteet 2
     
           
                       
Markkinointiprojekti 2
     
           
                       
Surround-äänite
                                                       
Software and Equipment for Producing Surround Sound 3  
       
               
               
Studiotekniikka 2 6  
       
               
               
Äänisuunnittelu
                                                       
Svenska i ljudplanering 3  
       
               
               
AV-tuotteen taloushallinto ja markkinointi 4  
       
               
               
Sound Design Project 6  
       
               
               
Elokuvamusiikki
                                                       
Elokuvamusiikki 6  
       
               
               
Ääni multimediassa
                                                       
Musiikin mobiilisovellusten perusteet 3  
       
               
               
Musiikki verkossa 1 3  
       
               
               
Konserttiääni ja tapahtumatuottaminen
                                                       
English for Producing and Marketing Music 3  
       
               
               
Konserttiäänentoisto 7  
       
               
               
Tapahtumatuottaminen 8  
       
               
               
Tapahtumatuottamisen viestintä 3  
       
               
               
Konserttiäänen ja tapahtumatuottamisen matematiikka 1  
       
               
               
Äänitteen tuottaminen
                                                       
English for Professional Purposes in Music Business 3    
         
                   
       
Äänitteen tuotannon taloushallinto 3    
         
                   
       
Music Business 3    
         
                   
       
Studiotekniikan erikoisosaaminen 6    
         
                   
       
Working as Record Producer 7    
         
                   
       
Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot
                                                       
Uudet mediat 3    
         
                   
       
Musiikki verkossa 2 3    
         
                   
       
Musiikki mobiilisovelluksissa 3    
         
                   
       
Uusimmat tekniikat ja syventävät opinnot 2
                                                       
Studiotuottamisen ja musiikkiteknologian uudet tekniikat 5      
           
                       
Uudet mediat ja markkinointikanavat 3      
           
                       
Konserttiäänen uudet tekniikat 2      
           
                       
Media English 2      
           
                       
Luovan talouden tuottajakoulutus
                                                       
Luovan talouden yritysprojekti 9      
           
                       
Luovan talouden yrityksen taloushallinto 3      
           
                       
Luovan talouden yrityksen sopimusoikeus 2      
           
                       
Talouden hallinnan matematiikka 2 2      
           
                       
Tutkimusosaaminen
                                                       
Tiedonhankintataidot 1
     
           
                       
Tutkimustyön ja tilastotieteen perusteet 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön raportointi 1      
           
                       
5060362925253030181814.514.512.512.512.512.51515151599997.37.37.37.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Vapaasti valittavat 10    
       
               
005500002.52.52.52.5000000001.31.31.31.31.31.31.31.3
HARJOITTELU
                                                       
Harjoitttelu 30    
       
               
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 6060 / 5660 / 6460 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 2860 / 2860 / 3260 / 3260 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 14.160 / 14.160 / 14.160 / 14.160 / 16.1560 / 16.1560 / 16.1560 / 16.15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.