OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, KÄSIKIRJOITTAMINEN JA KUVALLINEN ILMAISU, VIRRAT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Viestinnän koulutusohjelma, käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu, Virrat

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 175 op)
                                                       
Kansainväliset vaihto-opinnot 30                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Svenska i manus och dramaturgi 1 3
     
           
                       
English for Working in Audio-Visual Media 3
     
           
                       
Yleisopinnot
                                                       
Tilan, muodon ja ympäristön dramaturgia 2
     
           
                       
Värioppi 3
     
           
                       
Taidehistoria 4
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 1
                                                       
Kamera- ja valaisutekniikka 4
     
           
                       
Äänen perusteet 2
     
           
                       
Editointitekniikka 1 2
     
           
                       
Tietokonegrafiikka 1 2
     
           
                       
Kerronta 1
                                                       
Dramaturgia ja käsikirjoitus 5
     
           
                       
Kuvakerronta ja kuvallinen ilmaisu 3
     
           
                       
Verkkomedia 2
     
           
                       
Tuotanto 1
                                                       
Audiovisuaalisen tuotannon perusteet 2
     
           
                       
Kuvaukset 3
     
           
                       
Jälkityöt 2
     
           
                       
Av-yrittäjyyden perusteet
                                                       
Markkinointiviestintä 2
     
           
                       
Taloushallinto 2
     
           
                       
Matematiikka 2
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 2
                                                       
Kamera- ja valaisutekniikka 3  
       
               
               
Editointitekniikka 3  
       
               
               
Tietokonegrafiikka 2 2  
       
               
               
Kerronta 2
                                                       
Näytelmäkirjallisuus ja elokuvan historia 4  
       
               
               
Dramaturgia ja käsikirjoitus 3  
       
               
               
Ohjaus, lavastus ja puvustus 2  
       
               
               
Kuva- ja ääni-ilmaisu, valaisu 3  
       
               
               
Svenska i manus och dramaturgi 2 3  
       
               
               
Tuotanto 2
                                                       
Kuvaukset 3  
       
               
               
Jälkityöt 2  
       
               
               
Markkinointiviestintä 2  
       
               
               
Audiovisuaalinen tuottaminen
                                                       
Yritys- ja televisiotuotanto 2  
       
               
               
Sopimus- ja tekijänoikeudet 2  
       
               
               
Taloushallinto 2  
       
               
               
Matematiikka 2  
       
               
               
Markkinointiviestintä 2  
       
               
               
English for Audiovisual Production 3  
       
               
               
Painotuotemainonta ja valokuvaus
                                                       
Painotuotemainonta ja valokuvaus 5  
       
               
               
Asiaohjelma
                                                       
Toimitus- ja uutistyöskentely 2  
       
               
               
Digitaalinen jälkituotanto 3  
       
               
               
Tilaustyö
                                                       
Tuotanto 4  
       
               
               
Taloushallinto 2  
       
               
               
Audiovisuaalinen tekniikka 3
                                                       
3D-animaatio 3    
         
                   
       
Taloushallinto 2    
         
                   
       
Englanti 3    
         
                   
       
Monikameratuotanto
                                                       
Tuotanto 7    
         
                   
       
Svenska i flerkameraproduktion 3    
         
                   
       
Yritysviestintä ja -markkinointi
                                                       
Yritysviestinnän ja -markkinoinnin teoria 2    
         
                   
       
Yritysviestinnän ja -markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 3    
         
                   
       
Tv-mainos
                                                       
Kuvaus- ja editointitekniikka 2    
         
                   
       
Tuotanto 3    
         
                   
       
Flash-animointi 2    
         
                   
       
Kerronta ja tuotanto 3
                                                       
Dokumenttielokuvan teoria 1    
         
                   
       
Tuotanto 4    
         
                   
       
Musiikkivideoprojekti 5    
         
                   
       
Tutkimusosaaminen
                                                       
Tutkimusmenetelmät 2      
           
                       
Tilastotieteen perusteet 2    
         
                   
       
Tiedonhankintataidot 2
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 4
                                                       
3D-mallinnus 3      
           
                       
Multimediailmaisu 3      
           
                       
Kerronta ja tuotanto 4
                                                       
Kerronta ja tuotanto 4 11                                                        
Av-alan yrittäjäksi
                                                       
Av-alan yrittäjän ansaintalogiikka 1      
           
                       
Taloushallinto 2      
           
                       
Markkinointiviestintä 2      
           
                       
50594213252529.529.521216.56.512.512.512.512.514.814.814.814.810.510.510.510.53.33.33.33.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Vapaasti valittavat 10  
   
       
03.33.33.3001.71.71.71.71.71.700000.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
HARJOITTELU
                                                       
Harjoitttelu 30    
       
               
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 62.360 / 60.360 / 46.360 / 3060 / 3060 / 31.260 / 31.260 / 30.260 / 30.260 / 23.260 / 23.260 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 11.6560 / 11.6560 / 11.6560 / 11.65
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Viestinnän koulutusohjelma

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)

Laajuus ja kesto
240 op / 4 vuotta

Toteutusmuoto: kokopäivä / monimuoto
Kokopäivä

Yksikkö, tms / toimipisteen osoite
TAMK/Virrat
Sipiläntie 1
34800 Virrat

Koulutuspäällikkö
Timo Kivikangas

Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen

Viestinnän koulutusohjelman ydinosaamista ovat mm. luovan talouden piiriin kuuluvien taiteellisten, teknisten, kaupallisten ja tuotannollisten tehtävien osaaminen kansainvälistyvillä markkinoilla ja erityisesti näiden osa-alueiden yhdistäminen toisiinsa.

Viestinnän koulutusohjelma Virroilla koostuu kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: 1) digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki sekä 2) käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu.

Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa keskeiset opiskeltavat aihepiirit liittyvät valmiuksien saamiseen musiikillisen idean kehittämiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Tässä painottuvat taiteellisen, teknisen ja kaupallisen osaamisen yhdistäminen. Keskeisiä osa-alueita opinnoissa hankittavalle osaamiselle ovat mm. äänitetuotannon eri työvaiheet (mm. säveltäminen ja sanoittaminen, bändiprojektien luominen ja kehittely), midi, äänitystekniikka, digitaalinen äänenkäsittely, surround-ääni, äänisuunnittelu, elokuvamusiikki, musiikin mobiili- ja nettisovellukset (esim. pelimusiikki), studiotuottaminen, konserttiäänentoisto ja tapahtumatuottaminen, luovan talouden (erityisesti musiikkiteollisuuden) liiketalous, luovan talouden markkinointitaidot, projekti- ja ryhmätyötaidot sekä viestintä- ja kielitaidot.

Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija osaa perinteisen video- ja TV-tuotannon ohella tuottaa sisältöä eri medioihin. Opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa audiovisuaaliseen tuotantoon liittyvissä työtehtävissä.

Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun – suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi (AMK) osaa käsikirjoittaa ja toteuttaa kuvallisesti esimerkiksi yritysvideoita, mainoksia, viihdeohjelmia, asiaohjelmia, tv-sarjoja ja dokumentteja sekä omaa valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Viestinnän koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä sekä luo opiskelijoille edellytykset osaamisensa kaupalliseen hyödyntämiseen mm. itsenäisenä yrittäjänä.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen

Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuva medianomi (AMK) voi tulevaisuudessa sijoittua kansainvälistyvällä musiikkiteollisuuden kentällä mm. äänittäjäksi, miksaajaksi, musiikin studiotuottajaksi, musiikillisen sisällön tuottajaksi eri medioihin, äänisuunnittelijaksi, ohjelmamyyjäksi, markkinointi- ja jakelutehtäviin sekä levy-yhtiöiden ja musiikin tuotantoyhtiöiden palvelukseen eri työtehtäviin.

Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuva medianomi (AMK) osaa tuottaa musiikkia nykyaikaisiin digitaalisiin online- ja offline-medioihin alkaen äänen taltioinnista päätyen valmiiseen julkaisukelpoiseen tuotteeseen. Lisäksi hänellä on valmius toimia konserttiäänentoiston ja tapahtumatuottamisen eri työtehtävissä. Keskeinen valmistuvan medianomin (AMK) osaamisalue on musiikkiteollisuuden tuotteiden markkinointi ja valmius toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehdon medianomi (amk) voi tulevaisuudessa työskennellä esimerkiksi kuvaajana, käsikirjoittajana, visuaalisena suunnittelijana, ohjaajana, leikkaajana tai itsenäisenä alan yrittäjänä. Medianomi (AMK) osaa tuottaa sisältöä monipuolisesti moderneille medioille, televisiosta internetiin. Hänen mahdollisia toimenkuviaan voivat painopistealueisiin liittyvien työtehtävien ohella olla esimerkiksi tuottajan, tuotantopäällikön tai kuvaussihteerin työtehtävät.

Koulutuksen arvoperusta
Arvot: Yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

Opetuksen toteuttaminen
Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehdon opetus toteutetaan alan todellisia työtehtäviä projektien kautta simuloivaa teemaopetusta ja aitoja asiakasprojekteja hyödyntäen. Teemoja ovat mm. "stereoäänite", "surround-äänite", "liiketaloudellinen tuottajakoulutus", "äänisuunnittelu", "elokuvamusiikki", "musiikin mobiili- ja verkkosovellusten perusteet", "konserttiääni ja tapahtumatuottaminen", "äänitteen tuottaminen", "uudet tekniikat ja syventävät opinnot" sekä "luovan talouden yritysprojekti". Lisäksi opiskelijoiden oma osuuskunta ja työharjoittelut alan keskeisimmissä yrityksissä ympäri maata tuovat ajantasaisen kosketuspinnan työelämän vaatimuksiin.

Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehdon opetus myös toteutetaan alan todellisia työtehtäviä projektien kautta simuloivaa teemaopetusta ja aitoja asiakasprojekteja hyödyntäen. Koulutuksen keskeiset opiskeltavat aiheet painottuvat käsikirjoittamiseen, elävän kuvan ja graafisen ilmaisun tuotantoon-, markkinointiin- ja jakelutehtäviin liittyvän osaamisen saavuttamiseen. Keskeisiä ovat audiovisuaalisen tekniikan, kerronnan ja tuotannon teemat, joiden sisällä perehdytään ohjelmiin ja laitteisiin sekä kerronnan eri muotoihin teoriassa ja käytännössä.

Audiovisuaalisessa tuotannossa keskeisiä osa-alueita ovat:
• ideointi,suunnittelu ja budjetointi
• käsikirjoituksen eri vaiheet
• kuvaaminen, äänittäminen, piirtäminen, koostaminen, jälkikäsittely
• valmiin tuotteen markkinointi ja jakelu
• tuotannon tarkkailu ja arviointi

Muita teemoja ovat esimerkiksi tilaustyö, mainos ja asiaohjelma. Tuotannoissa korostuvat kunkin osallistujan henkilökohtaiset sosiaaliset- ja ryhmätyötaidot. Lisäksi opiskelijoiden omat osuuskunnat ja työharjoittelut alan keskeisimmissä yrityksissä ympäri maata tuovat ajantasaisen kosketuspinnan työelämän vaatimuksiin.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina

Digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehto:

1.vuosi: Opiskelija hallitsee digitaalisen äänen, äänitetuotannon ja liiketalouden perusteet.
2.vuosi: Opiskelijan osaaminen laajenee musiikin tuottamiseen eri formaatteihin sekä konserttiääneen ja tapahtumatuotantoon.
3.vuosi: Opiskelija perehtyy työelämään työharjoittelun muodossa, toteuttaa studiotuotantoprojektin ja tutustuu uusimpiin tekniikoihin.
4.vuosi: Opiskelijan osaaminen syvenee sekä tuotantotekniikoiden että liiketalouden osalta, lisäksi hän jatkaa työelämään perehtymistä työharjoittelun avulla sekä osoittaa osaamistaan opinnäytetyöllään.

Käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehto:

1.vuosi: Opiskelija hallitsee audiovisuaalisen alan perusteet.
2.vuosi: Opiskelijan osaaminen laajenee monipuolisesti audiovisuaalisten tuotantojen ja käytännön yritystoiminnan kautta.
3.vuosi: Opiskelija perehtyy työelämään työharjoittelun muodossa, toteuttaa mm. fiktio- ja
monikameratuotannon sekä jatkaa perehtymistä yritystoimintaan.
4.vuosi: Opiskelijan osaaminen syvenee ja hän toteuttaa dokumenttituotannon sekä jatkaa työelämään perehtymistä työharjoittelun avulla ja osoittaa osaamistaan opinnäytetyöllään

Koulutusohjelman opintojen rakenne?

Perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 175 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

Koulutusohjelman lukusuunnitelma / opinto-ohjelma (linkki toisun opsiin)