OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, KÄSIKIRJOITTAMINEN JA KUVALLINEN ILMAISU, VIRRAT, KÄSIKIRJOITTAMINEN JA KUVALLINEN ILMAISU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Viestinnän koulutusohjelma, käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu, Virrat, Käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot 5
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
           
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 175 op)
                                                       
Kansainväliset vaihto-opinnot 30                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Svenska i manus och dramaturgi 1 3
     
           
                       
English for Working in Audio-Visual Media 3
     
           
                       
Yleisopinnot
                                                       
Tilan, muodon ja ympäristön dramaturgia 2
     
           
                       
Värioppi 3
     
           
                       
Taidehistoria 4
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 1
                                                       
Kamera- ja valaisutekniikka 4
     
           
                       
Äänen perusteet 2
     
           
                       
Editointitekniikka 1 2
     
           
                       
Tietokonegrafiikka 1 2
     
           
                       
Kerronta 1
                                                       
Dramaturgia ja käsikirjoitus 5
     
           
                       
Kuvakerronta ja kuvallinen ilmaisu 3
     
           
                       
Verkkomedia 2
     
           
                       
Tuotanto 1
                                                       
Audiovisuaalisen tuotannon perusteet 2
     
           
                       
Kuvaukset 3
     
           
                       
Jälkityöt 2
     
           
                       
Av-yrittäjyyden perusteet
                                                       
Markkinointiviestintä 2
     
           
                       
Taloushallinto 2
     
           
                       
Matematiikka 2
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 2
                                                       
Kamera- ja valaisutekniikka 3  
       
               
               
Editointitekniikka 3  
       
               
               
Tietokonegrafiikka 2 2  
       
               
               
Kerronta 2
                                                       
Näytelmäkirjallisuus ja elokuvan historia 4  
       
               
               
Dramaturgia ja käsikirjoitus 3  
       
               
               
Ohjaus, lavastus ja puvustus 2  
       
               
               
Kuva- ja ääni-ilmaisu, valaisu 3  
       
               
               
Svenska i manus och dramaturgi 2 3  
       
               
               
Tuotanto 2
                                                       
Kuvaukset 3  
       
               
               
Jälkityöt 2  
       
               
               
Markkinointiviestintä 2  
       
               
               
Audiovisuaalinen tuottaminen
                                                       
Yritys- ja televisiotuotanto 2  
       
               
               
Sopimus- ja tekijänoikeudet 2  
       
               
               
Taloushallinto 2  
       
               
               
Matematiikka 2  
       
               
               
Markkinointiviestintä 2  
       
               
               
English for Audiovisual Production 3  
       
               
               
Painotuotemainonta ja valokuvaus
                                                       
Painotuotemainonta ja valokuvaus 5  
       
               
               
Asiaohjelma
                                                       
Toimitus- ja uutistyöskentely 2  
       
               
               
Digitaalinen jälkituotanto 3  
       
               
               
Tilaustyö
                                                       
Tuotanto 4  
       
               
               
Taloushallinto 2  
       
               
               
Audiovisuaalinen tekniikka 3
                                                       
3D-animaatio 3    
         
                   
       
Taloushallinto 2    
         
                   
       
Englanti 3    
         
                   
       
Monikameratuotanto
                                                       
Tuotanto 7    
         
                   
       
Svenska i flerkameraproduktion 3    
         
                   
       
Yritysviestintä ja -markkinointi
                                                       
Yritysviestinnän ja -markkinoinnin teoria 2    
         
                   
       
Yritysviestinnän ja -markkinoinnin suunnittelu ja toteutus 3    
         
                   
       
Tv-mainos
                                                       
Kuvaus- ja editointitekniikka 2    
         
                   
       
Tuotanto 3    
         
                   
       
Flash-animointi 2    
         
                   
       
Kerronta ja tuotanto 3
                                                       
Dokumenttielokuvan teoria 1    
         
                   
       
Tuotanto 4    
         
                   
       
Musiikkivideoprojekti 5    
         
                   
       
Tutkimusosaaminen
                                                       
Tutkimusmenetelmät 2      
           
                       
Tilastotieteen perusteet 2    
         
                   
       
Tiedonhankintataidot 2
     
           
                       
Audiovisuaalinen tekniikka 4
                                                       
3D-mallinnus 3      
           
                       
Multimediailmaisu 3      
           
                       
Kerronta ja tuotanto 4
                                                       
Av-alan yrittäjäksi
                                                       
Av-alan yrittäjän ansaintalogiikka 1      
           
                       
Taloushallinto 2      
           
                       
Markkinointiviestintä 2      
           
                       
50594213252529.529.521216.56.512.512.512.512.514.814.814.814.810.510.510.510.53.33.33.33.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Vapaasti valittavat 10  
   
       
03.33.33.3001.71.71.71.71.71.700000.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
HARJOITTELU
                                                       
Harjoitttelu 30    
       
               
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 6060 / 62.360 / 60.360 / 46.360 / 3060 / 3060 / 31.260 / 31.260 / 30.260 / 30.260 / 23.260 / 23.260 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.660 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 15.160 / 11.6560 / 11.6560 / 11.6560 / 11.65
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.