OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > VIESTINTÄ, VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Viestintä, vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                                       
Liikkuvan kuvan efektointi 5
     
           
                       
Perinteinen animaatio 5
     
           
                       
Kansainvälinen mediatuotanto 10
     
           
                       
Yrittäjyysvalmennus 5
     
           
                       
Journalismi 10
     
           
                       
Elokuvahistoria 5
     
           
                       
Dokumenttielokuvan historia 5
     
           
                       
Dokumenttiprojekti 5
     
           
                       
Dokumenttiprojekti 10
     
           
                       
Radiodokumentti 5
     
           
                       
Kuunnelman käsikirjoittaminen 5
     
           
                       
Mainos- ja tilauselokuva 5
     
           
                       
Sarjakuva 5
     
           
                       
Mobiili sisällöntuotanto 10
     
           
                       
Peliprojekti 10
     
           
                       
Developing and Writing a TV Series 5                                                        
Tapahtuman tuottaminen 10
     
           
                       
Äänimaisema ja akustinen kommunikaatio 5
     
           
                       
Projektit 15
     
           
                       
Opinnäytetyöprojekti 10
     
           
                       
Video Project 20                                                        
140000707000000035353535000000000000
60 / 14060 / 060 / 060 / 060 / 7060 / 7060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3560 / 3560 / 3560 / 3560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Henkilökohtaisen opintosuunnittelun kautta viestinnän opiskelija voi valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja viestinnän opintotarjonnasta tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Viestinnän vaihtoehtoisia ammattiopintoja ovat mm. dokumenttielokuva, journalismi, mainoselokuva ja valokuva. Vaihtoehtoisina ammattiopintoina tarjotaan myös yrittäjyysvalmennus yrityksen perustamista suunnitteleville opiskelijoille.