OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET (VAIN TOISENA SUUNTAUTUMISENA)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet (vain toisena suuntautumisena)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Älykkäät koneet opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Projektin käynnistäminen
                                                       
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
Projektien suunnittelu
                                                       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Projektin tulosten hyödyntäminen
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
001515000010515000000000552.52.57.57.500
Vapaasti valittavat opinnot (ei rajoitu ao. opintoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1060 / 560 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 560 / 560 / 2.560 / 2.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.