OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, OHJELMISTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, Ohjelmistotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Tietotekniikan matemaattiset perusvalmiudet 5
     
             
                           
Työelämävalmiudet ja ammatillinen viestintä 5
     
             
                           
Insinöörifysiikka 1 5
     
             
                         
1500012.52.500000057.52.50000000000000
Tekniikan täydentävä perusosaaminen (valitaan 0-25 op)
()
                                                       
Itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot 2
     
           
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
         
                   
               
Insinöörifysiikka 2 5  
         
                   
               
Sähköfysiikka 5  
       
                 
                   
Tietotekniikan matematiikka 5  
       
                 
                   
Tekninen differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
         
                   
               
2230011101300000.50.50.50.5556.56.500000000
ICT-insinöörin perusosaaminen
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät 10
     
             
                           
C++-ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
Tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen perusteet 5
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät, jatko 12
       
               
                       
Iot ja Web-ohjelmointi 8
       
               
                       
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5
       
               
                       
Johdatus tietoverkkoihin 5
       
               
                       
Ohjelmistotuotannon tekniikat 5  
       
                 
                   
Tietoturvalliset järjestelmät 5  
       
                 
                   
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi ja mikrokontrollerit 5  
       
                 
                   
Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät 5  
       
                 
                   
Datan varastointiteknologiat 5  
       
                 
                   
Data-analyysi ja tekoälyn perusteet 8  
         
                   
               
1203300903025800004545151512.512.54400000000
ICT-insinöörin ammatillinen osaaminen
()
                                                       
Ohjelmistoinsinöörin tekninen menetelmäosaaminen
 
         
                   
               
Ohjelmoinnin syventävät tekniikat 5  
         
                   
               
API-kehitys 5  
         
                   
               
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
Suuntaavaa ammatillinen osaaminen ja kielitaito
()
   
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
English for ICT Engineers 3    
         
                     
           
Ohjelmistoinsinöörin käyttäjälähtöinen menetelmäosaaminen
   
         
                     
           
Sovellusten ohjelmointi ja käytettävyys 5    
         
                     
           
Web-ohjelmoinnin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Sovellusohjelmoinnin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Osaamisen laajentaminen 7    
         
                     
           
00660000066000000000003333000000
Suuntaava ammatillinen osaaminen ja työelämätaidot
(Valitaan opintoja 23 op)
   
           
                       
       
Yritystalous ja esihenkilövalmiudet 5    
           
                       
       
Tekninen kirjoittaminen ja opinnäytetyön menetelmät 3    
           
                       
       
Ohjelmistoinsinöörin sovelluskehitysosaaminen
   
           
                       
       
Koneoppimisen sovellukset 5    
           
                       
       
Web-sovelluskehitys 5    
           
                       
       
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 5    
           
                       
       
00570000005700000000000028.528.50000
ICT-insinöörin suuntaava ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Ohjelmistoinsinöörin projektiosaaminen
     
           
                         
   
Tekoälyn sovellukset 5      
           
                         
   
Ohjelmistoprojekti 5      
           
                         
   
ICT-alan kehitysprojekti 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Työelämässä hankittu ammatillinen osaaminen
()
                                                       
Työelämäprojekti 30    
       
               
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 10
       
               
                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Harjoittelu 3 10    
           
                       
       
1010100010010010000055005500550000
Opinnäytetyö
     
             
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
000300000005250000000000002.52.512.512.5
Vapaasti valittavat opinnot (ei rajoitu ao. opintoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 14760 / 9660 / 14860 / 7560 / 103.560 / 43.560 / 3560 / 6160 / 73.560 / 74.560 / 42.560 / 32.560 / 50.560 / 5360 / 2360 / 20.560 / 17.560 / 17.560 / 30.560 / 30.560 / 36.860 / 36.860 / 37.360 / 37.360 / 21.360 / 21.360 / 16.360 / 16.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.