OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
ICT-ympäristö ja työelämävalmiudet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                             
ICT-fysiikan perusteet 3
     
               
                           
Mittaaminen ja raportointi ICT-alalla 4
       
               
                       
210001740000008.58.522000000000000
Tekniikan täydentävä perusosaaminen
()
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
Itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot 2
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
         
                   
               
5300500300004100001.51.500000000
Insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Data-analytiikka 3  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja magnetismi 3
       
               
                         
9600096000000063330000000000
Täydentävä insinööriosaaminen
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Diskreetti matematiikka 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
0600000600000000003300000000
ICT-insinöörin perusosaaminen
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät 10
     
             
                           
C++-ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät, jatko 10
       
               
                       
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5
       
               
                       
IoT ja Web-ohjelmointi 5
       
               
                       
Ohjelmistotuotannon tekniikat 5  
       
                 
                   
Johdatus tietoverkkoihin 5  
       
                 
                   
Tietoturvalliset järjestelmät 5  
       
                 
                   
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi ja mikrokontrollerit 5  
       
                 
                   
Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät 5  
       
                 
                   
Datan varastointiteknologiat 5  
         
                   
               
Data-analyysi ja tekoälyn perusteet 5    
         
                     
           
10530508520255500042.542.5101012.512.52.52.52.52.5000000
ICT-insinöörin ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Ohjelmistoinsinöörin tekninen menetelmäosaaminen
 
         
                   
               
Ohjelmoinnin syventävät tekniikat 5  
         
                   
               
API-kehitys 5  
         
                   
               
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
         
                   
               
Tietoliikenteen tekninen osaaminen
 
         
                   
               
Tiedonsiirron perusteet (TLT) 5  
         
                   
               
Reititys ja kytkentäisyys 5  
         
                   
               
Skaalautuvat verkot 5  
         
                   
               
IoT-ohjainlaitteiden tekniikka
 
         
                   
               
Suotimet ja kertailmiöt 5  
         
                   
               
Tiedonsiirron perusteet (SUL) 5  
         
                   
               
Sulautettujen järjestelmien laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
09000000900000000000454500000000
Suuntaavaa ammatillinen osaaminen ja kielitaito
(Valitaan opintoja 22 op)
   
         
                     
           
Ammatillinen kielitaito 7                                                        
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
English for ICT Engineers 3    
         
                     
           
Ohjelmistoinsinöörin käyttäjälähtöinen menetelmäosaaminen
   
         
                     
           
Sovellusten ohjelmointi ja käytettävyys 5    
         
                     
           
Web-ohjelmoinnin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Sovellusohjelmoinnin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus
   
         
                     
           
Tiedonsiirtotekniikka (TLT) 5    
         
                     
           
Langattomat teknologiat 5    
         
                     
           
Kyberturvallisuustoiminnot 5    
         
                     
           
IoT-laitetekniikka
   
         
                     
           
Mikrokontrollerien ohjelmointi 5    
         
                     
           
Laitesuunnittelu 5    
         
                     
           
Tiedonsiirtotekniikka (SUL) 5    
         
                     
           
00119000001190000000000059.559.5000000
Suuntaava ammatillinen osaaminen ja työelämätaidot
(Valitaan opintoja 19 op)
   
           
                       
       
Yritystalous ja esihenkilövalmiudet 4    
           
                       
       
Ohjelmistoinsinöörin sovelluskehitysosaaminen
   
           
                       
       
Koneoppimisen sovellukset 5    
           
                       
       
Web-sovelluskehitys 5    
           
                       
       
Ohjelmistotuotannon jatkokurssi 5    
           
                       
       
Tietoliikenneratkaisujen toteuttaminen
   
           
                       
       
Radioverkkosuunnittelu 5    
           
                       
       
Suuryritystason verkkotekniikat 5    
           
                       
       
Turvalliset tietoverkot 5    
           
                       
       
Reaaliaikajärjestelmien toteuttaminen
   
           
                       
       
Digitaalitekniikka ja FPGA-piirit 5    
           
                       
       
Mikrokontrollerin reaaliaikakäyttöjärjestelmä ja sovellukset 6    
           
                       
       
Sulautettujen järjestelmien teknologiat ja laboratoriotyöt 1 4    
           
                       
       
0011400000011400000000000057570000
ICT-insinöörin suuntaava ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Ohjelmistoinsinöörin projektiosaaminen
     
           
                         
   
Tekoälyn sovellukset 5      
           
                         
   
Ohjelmistoprojekti 5      
           
                         
   
ICT-alan kehitysprojekti 5      
           
                         
   
Tietoliikenneinsinöörin projektiosaaminen
     
           
                         
   
Tietoliikennetekniikan mittaukset 10      
           
                         
   
ICT-alan kehitysprojekti 5      
           
                         
   
IoT-laitekehitys
     
           
                         
   
Sulautettujen järjestelmien teknologiat ja laboratoriotyöt 2 10      
           
                         
   
ICT-alan kehitysprojekti 5      
           
                         
   
00090000000900000000000000454500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
Harjoittelu 2 12  
         
                   
               
Harjoittelu 3 12    
           
                       
       
61212006012012000033006600660000
Opinnäytetyö
     
             
                           
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
000300000005250000000000002.52.512.512.5
Älykkäät koneet opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Projektin käynnistäminen
                                                       
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
Projektien suunnittelu
                                                       
Projektin suunnittelu 5