OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, TIETOLIIKENNETEKNIIKKA JA TIETOVERKOT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
ICT-ympäristö ja työelämävalmiudet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                             
ICT-fysiikan perusteet 3
     
               
                           
Mittaaminen ja raportointi ICT-alalla 4
       
               
                       
210001740000008.58.522000000000000
Tekniikan täydentävä perusosaaminen
()
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
Itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot 2
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
         
                   
               
5300500300004100001.51.500000000
Insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Data-analytiikka 3  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja magnetismi 3
       
               
                         
9600096000000063330000000000
Täydentävä insinööriosaaminen
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
0300000300000000001.51.500000000
ICT-insinöörin perusosaaminen
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät 10
     
             
                           
C++-ohjelmoinnin perusteet 5
     
             
                           
Älykkäät järjestelmät, jatko 10
       
               
                       
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5
       
               
                       
IoT ja Web-ohjelmointi 5
       
               
                       
Ohjelmistotuotannon tekniikat 5  
       
                 
                   
Johdatus tietoverkkoihin 5  
       
                 
                   
Tietoturvalliset järjestelmät 5  
       
                 
                   
Sulautetun järjestelmän ohjelmointi ja mikrokontrollerit 5  
       
                 
                   
Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät 5  
       
                 
                   
Datan varastointiteknologiat 5  
         
                   
               
Data-analyysi ja tekoälyn perusteet 5    
         
                     
           
10530508520255500042.542.5101012.512.52.52.52.52.5000000
ICT-insinöörin ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tietoliikenteen tekninen osaaminen
 
         
                   
               
Tiedonsiirron perusteet (TLT) 5  
         
                   
               
Reititys ja kytkentäisyys 5  
         
                   
               
Skaalautuvat verkot 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
Suuntaavaa ammatillinen osaaminen ja kielitaito
(Valitaan opintoja 22 op)
   
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
English for ICT Engineers 3    
         
                     
           
Langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus
   
         
                     
           
Tiedonsiirtotekniikka (TLT) 5    
         
                     
           
Langattomat teknologiat 5    
         
                     
           
Kyberturvallisuustoiminnot 5    
         
                     
           
005900000590000000000029.529.5000000
Suuntaava ammatillinen osaaminen ja työelämätaidot
(Valitaan opintoja 19 op)
   
           
                       
       
Yritystalous ja esihenkilövalmiudet 4    
           
                       
       
Tietoliikenneratkaisujen toteuttaminen
   
           
                       
       
Radioverkkosuunnittelu 5    
           
                       
       
Suuryritystason verkkotekniikat 5    
           
                       
       
Turvalliset tietoverkot 5    
           
                       
       
00530000005300000000000026.526.50000
ICT-insinöörin suuntaava ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tietoliikenneinsinöörin projektiosaaminen
     
           
                         
   
Tietoliikennetekniikan mittaukset 10      
           
                         
   
ICT-alan kehitysprojekti 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
Harjoittelu 2 12  
         
                   
               
Harjoittelu 3 12    
           
                       
       
61212006012012000033006600660000
Opinnäytetyö
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot (ei rajoitu ao. opintoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 14660 / 8460 / 12960 / 4560 / 10760 / 3960 / 3160 / 5360 / 6460 / 6560 / 3060 / 1560 / 5560 / 5260 / 2160 / 1860 / 15.560 / 15.560 / 26.560 / 26.560 / 3260 / 3260 / 32.560 / 32.560 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.