OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
8000350000001.51.52.52.5000000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5  
       
                 
                   
225001755000008.58.52.52.52.52.50000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Perusosamisen täydentäminen 11                                                        
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
11000920000004.54.511000000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Tie- ja katuCAD 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
Päällystetekniikka 3    
         
                     
           
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
Talon pohjarakenteet 5    
         
                     
           
Infran pohjarakenteet 3    
           
                       
       
013363000132313300000006.56.511.511.56.56.51.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Infran rakennuttaminen 5      
           
                         
   
Infran kustannuslaskenta 5    
         
                     
           
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 5      
           
                         
   
0015100000510100000000002.52.5555500
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
Talonrakennuksen mittaus ja CAD 5    
         
                     
           
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
           
                       
       
Laadunvarmistus 5      
           
                         
   
Työmaan talouden hallinta 5      
           
                         
   
Talotekniset asennukset ja töiden yhteensovittaminen 3      
           
                         
   
Rakennustuotannon projektityöt 5      
             
                           
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3      
           
                         
   
0025210000101516500000000557.57.5882.52.5
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Rakennemekaniikan sovellukset 5    
           
                       
       
Elementtimenetelmä ja laskentaohjelmat 3      
           
                         
   
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen jatkokurssi 5    
           
                       
       
Rakenteiden mallinnus 5    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteiden syventävä kurssi 5      
           
                         
   
Teräsrakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Puurakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3    
         
                     
           
002316000032088000000001.51.510104444
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Pintakäsittely ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7  
         
                   
               
087000087000000000443.53.5000000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
000150000005100000000000002.52.555
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennemekaniikan syventäminen 5      
           
                         
   
Working English for Engineers 3    
           
                       
       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3    
           
                       
       
Ympäristögeotekniikka 3    
           
                       
       
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Liikennesuunnittelu 4