OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, KIINTEISTÖNPITO JA KORJAUSRAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Kiinteistönpito ja korjausrakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
8000350000001.51.52.52.5000000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5  
       
                 
                   
225001755000008.58.52.52.52.52.50000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
Talonrakennuksen mittaus ja CAD 5    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja töiden yhteensovittaminen 3      
           
                         
   
0015300001053000000000552.52.51.51.500
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3    
         
                     
           
008000003500000000001.51.52.52.50000
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Pintakäsittely ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7  
         
                   
               
087000087000000000443.53.5000000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                           
Opinnäytetyön raportointi 5      
             
                           
000150000005100000000000002.52.555
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3    
           
                       
       
00300000030000000000001.51.50000
Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintokokonaisuus
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Asunto-osakeyhtiön toiminta 5  
         
                   
               
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Rakennuksen kunnon ja korjausten hallinta 5    
         
                     
           
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3      
           
                         
   
05101600051001150000002.52.555005.55.52.52.5
60 / 6560 / 6960 / 6760 / 3760 / 33.560 / 31.560 / 3260 / 3760 / 46.560 / 20.560 / 2260 / 1560 / 16.860 / 16.860 / 15.860 / 15.860 / 1660 / 1660 / 18.560 / 18.560 / 23.360 / 23.360 / 10.360 / 10.360 / 1160 / 1160 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.