OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Mekaniikka 3
     
             
                           
3500305000001.51.5002.52.50000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
2700017100000008.58.555000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Perusosamisen täydentäminen 14                                                        
Työelämän valttikortit 2
     
           
                       
English for Engineers 3
     
           
                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3  
       
                 
                   
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
56002.52.56000001.31.31.31.3330000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Tie- ja katuCAD 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
Infran pohjarakenteet 5    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3    
           
                       
       
Talon pohjarakenteet 3    
         
                     
           
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
013363000131818300000006.56.599991.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Infran rakennuttaminen 5      
           
                         
   
Infran kustannuslaskenta 5    
         
                     
           
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 5      
           
                         
   
0015100000510100000000002.52.5555500
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
Talonrakennuksen mittaus ja CAD 5    
         
                     
           
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3      
           
                         
   
Laadunvarmistus 5    
           
                       
       
Työmaan talouden hallinta 5      
           
                         
   
Talotekniset asennukset ja töiden yhteensovittaminen 3      
           
                         
   
Rakennustuotannon projektityöt 5      
           
                         
   
0025160000101516000000000557.57.58800
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Rakennemekaniikan sovellukset 5    
           
                       
       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen jatkokurssi 5    
           
                       
       
Rakenteiden mallinnus 5    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteiden syventävä kurssi 5      
           
                         
   
Teräsrakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Puurakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
           
                         
   
002016000002088000000000010104444
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Pintakäsittely ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7    
           
                       
       
0414000047700000000223.53.53.53.50000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennemekaniikan syventäminen 5      
           
                         
   
Working English for Engineers 3    
           
                       
       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3    
           
                       
       
Ympäristögeotekniikka 3    
           
                       
       
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Liikennesuunnittelu 4  
         
                   
               
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3    
           
                       
       
071250007012500000003.53.500662.52.500
Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintokokonaisuus
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3