OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, KIINTEISTÖNPITO JA KORJAUSRAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Kiinteistönpito ja korjausrakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3
       
               
                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
8000350000001.51.52.52.5000000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5  
       
                 
                   
225001755000008.58.52.52.52.52.50000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101000555500002.52.52.52.52.52.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Perusosamisen täydentäminen 11                                                        
Työelämän valttikortit 2
     
           
                       
English for Engineers 3
     
           
                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                   
83005.52.53000002.82.81.31.31.51.50000000000
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
Talonrakennuksen mittaus ja CAD 5    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja töiden yhteensovittaminen 3      
           
                         
   
0015300001053000000000552.52.51.51.500
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3    
         
                     
           
008000003500000000001.51.52.52.50000
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Pintakäsittely ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7  
         
                   
               
01070000107000000000553.53.5000000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3    
           
                       
       
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3    
           
                       
       
0060000006000000000000330000
Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintokokonaisuus
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3    
         
                     
           
Asunto-osakeyhtiön toiminta 5      
           
                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Rakennuksen kunnon ja korjausten hallinta 5      
           
                       
001020000010010100000000055005555
60 / 7360 / 6760 / 7060 / 4160 / 3960 / 3460 / 3360 / 3460 / 46.560 / 23.560 / 1660 / 2560 / 19.660 / 19.660 / 17.160 / 17.160 / 16.560 / 16.560 / 1760 / 1760 / 23.360 / 23.360 / 11.860 / 11.860 / 860 / 860 / 12.560 / 12.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kiinteistönpito ja korjausrakentaminen osaamiskokonaisuuden valinneella on mahdollisuus sunnata näihin aineisiin osaamistaan ja samalla jättää valitsematta pakollisista aineista eri suuntautumisista 15 op sekä vastaavasti pakollisiksi muuttuu opintojaksoja siten, että paketin kokonaismäärä on 40 op