OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, INFRARAKENTAMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Infrarakentaminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
2700017100000008.58.555000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Väylien geometria ja rakenne 5    
         
                     
           
Tie- ja katuCAD 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Infran tietomallit 3      
           
                         
   
Kunnallistekniset verkostot 5    
         
                     
           
Kalliorakentamisen perusteet 5    
           
                       
       
Yhdyskuntamittaukset 5    
         
                     
           
Infran pohjarakenteet 5    
           
                       
       
Päällystetekniikka 3    
           
                       
       
Talon pohjarakenteet 3    
         
                     
           
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
013363000131818300000006.56.599991.51.500
Infran tuotanto-osaaminen
                                                       
Infran rakennuttaminen 5      
           
                         
   
Infran kustannuslaskenta 5    
         
                     
           
Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu 5    
           
                       
       
Infran tuotantotekniikka 5    
           
                       
       
Väylien ylläpito 5      
           
                         
   
0015100000510100000000002.52.5555500
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
00500000050000000000002.52.50000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Working English for Engineers 3    
           
                       
       
Laserkeilaus ja pistepilvitiedon hyödyntäminen rakennussuunnittelussa 3    
           
                       
       
Ympäristögeotekniikka 3    
           
                       
       
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Liikennesuunnittelu 4  
         
                   
               
0790000709000000003.53.5004.54.50000
60 / 5060 / 6660 / 8360 / 3160 / 24.560 / 25.560 / 2760 / 3960 / 33.560 / 49.560 / 1660 / 1560 / 12.360 / 12.360 / 12.860 / 12.860 / 13.560 / 13.560 / 19.560 / 19.560 / 16.860 / 16.860 / 24.860 / 24.860 / 860 / 860 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.