OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Autotekniikan tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Perehdyttävät autolaboratoriot 2
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
8000800000004400000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
3D-mallin suunnittelu ja tulostus 3
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Asiakaspalvelu 5  
       
                 
                   
51800051800000002.52.5990000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Autotechnisches Deutsch 4  
       
                 
                   
0400004000000000220000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
0600000600000000003300000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
               
               
Älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
0150000510000000002.52.55500000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Korjaamotekniikka 4    
         
                     
           
Korjaamoliiketoiminta 4    
         
                     
           
Ajoneuvokatsastus 4    
         
                     
           
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
01030000103000000000551.51.5000000
Korjaamotekniikan työpaikkaoppiminen
                                                       
Työpaikkaoppiminen 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
005000005000000000002.52.5000000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
00500000050000000000002.52.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä tuotekehityksen kanssa)
                                                       
Rakenteiden mallinnus ja valmistus 4    
           
                       
       
Formula Student projektisuunnittelu 3    
           
                       
       
Ajoneuvosuunnittelu 5    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan työpaikkaopinnot 2      
           
                         
   
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto 3      
           
                         
   
Ajoneuvosuunnittelun käytännön mittaukset 2    
           
                       
       
001715000001715000000000008.58.57.57.500
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
0006000000330000000000001.51.51.51.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 3160 / 5360 / 9460 / 4660 / 1360 / 1860 / 2760 / 2660 / 3060 / 6460 / 35.560 / 10.560 / 6.560 / 6.560 / 960 / 960 / 13.560 / 13.560 / 1360 / 1360 / 1560 / 1560 / 3260 / 3260 / 17.7560 / 17.7560 / 5.2560 / 5.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Autotekniikan tutkinto-ohjelma valmentaa opiskelijoita modernin ja ympäristöystävällisen autoalan insinööritehtäviin. Autoalan tehtävät ovat yleensä erilaisia liiketoimintaan liittyviä tehtäviä jälkimarkkinoinnissa, huollon, varaosien ja katsastuksen parissa. Ajoneuvovalmistuksessa tehtävät voivat vaihdella suunnittelusta jälkimarkkinointiin. Ympäristönäkökulmat ovat tärkeä teema opetuksessa esimerkiksi materiaalien valinnassa, katsastuksessa ja komponenttien kierrätyksessä.

Tutkinto ohjelman arvopohjana on arkimedeen valan mukainen: Insinööri on mukana luomassa tekniikkaa, joka koituu luonnon ja ihmisen hyväksi. Insinööri on kaikessa toiminnoissaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ihmisen elämää. Insinööri välttää epärehellisyyttä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään taitavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insinööri miettii kehityksen suuntalinjoja ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista.

Opetuksessa käytetään nykyaikaisia autoalan ja korjaamotekniikan ohjelmistoja ja perehdytään erlaisten ajoneuvojen digitaalitekniikkaan.

Opiskelijat saavat opiskelun aikana mahdollisuuden harjoittaa taitojaan kansainvälisessä Formula Student projektissa, joka huipentuu kilpailuihin muita vastaavia eri maista tulevia opiskelijatiimejä vastaan.

Opiskelijoilla on mahdollisuus järjestää ja osallistua vuosittaiseen kansainväliseen yhteistyöviikkoon

Tavoitteet:
1 vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon matemaattiset ja fysikaaliset perusteet ja harjoittelijana tutustuu työelämään ensimmäisen ja toisen vuoden välissä.

2. vuosi. Opiskelija hallitsee ajoneuvon tekniikan perusteet ja tutustuu autoalaan harjoittelijana autoalan tehtävissä.

3. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija tutustuu suunnittelun menetelmiin ja ohjelmistoihin ja harjoittelee ohjastusti suunnittelutehtävissä ja projekteissa. Korjaamotekniikan opiskelija tutustuu ajoneuvoliiketoiminnan tekniikkaan teoriassa ja käytännössä ja harjoittelee ohjastusti ajoneuvoliiketoiminnan toimihenkilönä. Älykkäiden koneiden opiskelija tutustuu älykkäiden koneiden kehittämiseen.

4. vuosi. Työkonetekniikan opiskelija toteuttaa ajoneuvon suunnittelua Formula Student projektissa. Korjaamotekniikan opiskelija toteuttaa markkinointia ja ajoneuvon rakentamista Formula Student projektissa ja opiskelee ajoneuvoliiketoiminnan taloutta. Älykkäiden koneiden opiskelija erikoistuu älykkäiden koneiden kehittämiseen.