OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Autotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                             
Working English for Engineers 3
     
               
                           
150001500000007.57.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
14000113000000471.51.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
         
                   
               
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
51300051030000002.52.5551.51.500000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
03000030000000001.51.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
                 
                 
Älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5    
         
                     
           
015500051050000000057.52.52.52.5000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
010600001060000000005533000000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
         
                     
           
Projektin esisuunnittelu 5    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Johdatus tietoverkkoihin 5    
         
                     
           
00250000010150000000000557.57.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
001510000001510000000000007.57.55500
Opinnäytetyö
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0001800000010.57.50000000000005.255.253.753.75
60 / 6260 / 5560 / 6660 / 5760 / 2660 / 3660 / 1860 / 3760 / 3660 / 3060 / 49.560 / 7.560 / 11.560 / 14.560 / 1860 / 1860 / 6.560 / 11.560 / 2160 / 1660 / 1860 / 1860 / 1560 / 1560 / 24.7560 / 24.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautuminen antaa valmiudet työskennellä oman ammattialan insinööritehtävissä kuten suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, projekti- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä ja teknisen kaupan piirissä. Suuntautumisen opiskelussa korostuu projektityöskentely, joka koostuu kyvystä oma-aloitteiseen toimintaan, yhteistyötaidoista, ongelmaratkaisutaiodista, paineensietokyvystä, muutosten hallinnasta, joustavuudesta ja vastuuntunnosta. Tärkeää on oppia koneen ja sähkön rajapinnassa olevia monimuotoisia vuorovaikutuksia.