OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Autotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
3000300000001.51.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
8000800000004400000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
100000100000000055000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
       
                 
                   
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
51300051300000002.52.56.56.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
0300000300000000001.51.500000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
                 
                 
Älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
015000051000000000057.52.500000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
01030000103000000000551.51.5000000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 1 (järjestetään yhdessä kone- ja sähkötekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
         
                     
           
005000005000000000002.52.5000000
Älykkäät koneet syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä sähkö- ja konetekniikan kanssa)
                                                       
Valinnainen oman koulutusalan kurssi 5    
           
                       
       
00500000050000000000002.52.50000
Älykkäät koneet täydentävät opinnot
                                                       
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
001510000001510000000000007.57.55500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
60 / 2660 / 4160 / 2860 / 3560 / 1160 / 1560 / 1860 / 2360 / 860 / 2060 / 27.560 / 7.560 / 5.560 / 5.560 / 7.560 / 7.560 / 6.560 / 11.560 / 1460 / 960 / 460 / 460 / 1060 / 1060 / 13.7560 / 13.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautuminen antaa valmiudet työskennellä oman ammattialan insinööritehtävissä kuten suunnittelu-, kehitys-, käyttö-, projekti- ja johtotehtävissä teollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, palvelualan yrityksissä ja teknisen kaupan piirissä. Suuntautumisen opiskelussa korostuu projektityöskentely, joka koostuu kyvystä oma-aloitteiseen toimintaan, yhteistyötaidoista, ongelmaratkaisutaiodista, paineensietokyvystä, muutosten hallinnasta, joustavuudesta ja vastuuntunnosta. Tärkeää on oppia koneen ja sähkön rajapinnassa olevia monimuotoisia vuorovaikutuksia.