OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > AUTOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, AUTO JA TYÖKONETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Autotekniikan tutkinto-ohjelma, Auto ja työkonetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörialan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                             
Working English for Engineers 3
     
               
                           
150001500000007.57.500000000000000
Autotekniikan perusosaaminen
                                                       
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
     
             
                           
3D-mallinnuksen perusteet 3
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
14000113000000471.51.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan luonnontieteet
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtaukset 4
       
               
                       
13000013000000006.56.5000000000000
Auto- ja työkonetekniikan tekninen osaaminen
                                                       
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
       
               
                       
Statiikka 5
       
               
                       
Hydrauliikka 5
       
               
                       
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
3D-mallin suunnittelu ja tulostus 3
       
               
                       
180000180000000099000000000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävä tekninen osaaminen
                                                       
Autolaboratoriot 1 3  
         
                   
               
Voimansiirto 5  
       
                 
                   
Ajodynamiikka 5  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
51300051030000002.52.5551.51.500000000
Auto- ja työkonetekniikan syventävät luonnontieteet
                                                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Autotechnisches Deutsch 4  
       
                 
                   
07000070000000003.53.50000000000
Auto- ja työkonetekniikan rakenteet ja lujuus
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
English for Vehicle Engineering Professionals 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Ajoneuvon korirakenteet 3  
         
                   
               
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
         
                   
               
017000001700000000008.58.500000000
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka
                                                       
Moottoritekniikka 5  
         
                   
               
Auto- ja työkonetekniikan sähkötekniikka 10  
       
                 
                 
015000051000000000057.52.500000000
Korjaamotekniikan syventävät opinnot
                                                       
Ajoneuvon ohjaus ja pyörän tuenta 5    
         
                     
           
Autolaboratoriot 2 5    
         
                     
           
001000000100000000000055000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 1
                                                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden opinnot
                                                       
Ajoneuvotekniikan energiatekniikka 3    
         
                     
           
0101100001011000000000555.55.5000000
Auto- ja työkonesuunnittelun syventävät opinnot 2 (järjestetään yhdessä tuotekehityksen kanssa)
                                                       
Rakenteiden mallinnus ja valmistus 4    
           
                       
       
Formula Student projektisuunnittelu 3    
           
                       
       
Ajoneuvosuunnittelu 5    
           
                       
       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Tuotekehitysoppi 5    
           
                       
       
00220000002200000000000011110000
Autoalan toimihenkilönä työskentely
                                                       
Johtamisoppi 5      
           
                         
   
Vapaasti valittavat opinnot 5      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Auto- ja työkonetekniikan täydentävät opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10      
           
                         
   
Harjoittelu 3 15    
           
                       
       
Työkonetekniikan ja korjaamotekniikan opinnot
                                                       
Työkonetekniikan opinnot
                                                       
Sähköautot ja sähköinen voimansiirto 3      
           
                         
   
Ajoneuvosuunnittelun käytännön mittaukset 2    
           
                       
       
001713000001713000000000008.58.56.56.500
Ajoneuvon tekninen toteutus
                                                       
Formula student projektiopinnot 6      
           
                       
0006000000330000000000001.51.51.51.5
Opinnäytetyö
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0001800000010.57.50000000000005.255.253.753.75
60 / 6560 / 6260 / 6060 / 5160 / 2660 / 3960 / 2260 / 4060 / 2160 / 3960 / 40.560 / 10.560 / 11.560 / 14.560 / 19.560 / 19.560 / 8.560 / 13.560 / 22.560 / 17.560 / 10.560 / 10.560 / 19.560 / 19.560 / 20.2560 / 20.2560 / 5.2560 / 5.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Työkonetekniikan suuntaavien opintojen tavoitteena on kouluttaa osaajia ajoneuvojen ja työkonetekniikan suunnittelu- ja jälkimarkkinointitehtäviin. Erityispaino on nykyaikaisen koneensuunnittelun menetelmien: tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) ja lujuuslaskenta (FEM) omaksumisella. Opetus tukee teollisuuden tuotekehitystä ajanmukaisin välinein.