OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > BIOTUOTETEKNIIKKA, BIOTUOTE JA PROSESSITEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuotetekniikka, Biotuote ja prosessitekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TalenttiTehdas
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 10
     
             
                           
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet 10
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Opiskelu- ja työelämävalmiudet
                                                       
Opiskelutaidot ja tietotekniikan sovellutukset 5
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4  
         
                   
               
Projektityö/Project Work 5  
         
                   
               
8900530900002.52.51.51.5004.54.500000000
Työelämän kielet ja viestintä
                                                       
Working English for Engineers 3
     
             
                           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
3430304030001.51.50022001.51.5000000
Insinöörin matematiikka
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
123006630000033331.51.50000000000
Tekniikan fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
       
               
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Termodynamiikka 4  
         
                   
               
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
3130003670000001.51.5333.53.500000000
Biotuotetekniikan kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 5
       
               
                       
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 5
       
               
                       
Orgaaninen kemia 5  
         
                   
               
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
105500100550000055002.52.52.52.5000000
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Biotuoteteollisuuden tuotantotalous 4    
           
                       
       
Biotuoteteollisuuden energiatalous 5  
         
                   
               
Puu- ja tekstiilikuitujen prosessointi 4  
         
                   
               
Virtaustekniikka ja laitteet 5  
       
                 
                   
Aineensiirto ja kemialliset yksikköprosessit 5  
       
                 
                   
Prosessiteollisuuden materiaalit ja kemikaalit 4  
       
                 
                   
Mekaaniset yksikköprosessit ja laitteet 5      
           
                         
   
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 4      
           
                         
   
Prosessien säätö, mittaus ja käynnissäpito 5      
           
                         
   
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 4    
           
                       
       
02381400149081400000774.54.500447700
Paperin ja kartongin valmistus 5    
         
                     
           
Paperitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Paperin ja kartongin pintakäsittely 5      
           
                         
   
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
International Bioproduct Engineering 1
                                                       
Pakkaus- ja markkinointiosaaminen
                                                       
Biotuotteiden B2B -markkinointi 4    
           
                       
       
00141000001041000000000055225500
Polymers and Composites 5    
           
                       
       
Polymer Processing and Laboratory Work 5    
           
                       
       
Tekstiilien ekologisuus, eettisyys ja turvallisuus 2    
           
                       
       
Tekstiilien käyttökohteet ja tuotekehitys 3    
           
                       
       
Tekstiiliraaka-aineet ja –rakenteet 5    
           
                       
       
Tekstiilien ominaisuudet ja laadunvarmistus 4    
           
                       
       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
1010341555555290152.52.52.52.52.52.52.52.52.52.514.514.5007.57.5
Biotuotetekniikan vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3
       
               
                       
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Design Management and Innovations 3    
           
                       
       
Julkaisu ja opintomatka 3    
           
                       
       
110110830056005.52.51.51.500002.52.5330000
60 / 7760 / 6760 / 7560 / 3960 / 4760 / 3060 / 3260 / 3560 / 2860 / 4760 / 2460 / 1560 / 2560 / 2260 / 1560 / 1560 / 1660 / 1660 / 17.560 / 17.560 / 1460 / 1460 / 23.560 / 23.560 / 1260 / 1260 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.