OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > BIOTUOTETEKNIIKKA, INTERNATIONAL BIOPRODUCT ENGINEERING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuotetekniikka, International Bioproduct Engineering

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TalenttiTehdas
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 10
       
               
                       
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet 10
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Opiskelu- ja työelämävalmiudet
                                                       
Opiskelutaidot ja tietotekniikan sovellutukset 5
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                           
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
809080009000440000004.54.5000000
Työelämän kielet ja viestintä
                                                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                 
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                 
                   
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
343003400300001.51.52200001.51.50000
Insinöörin matematiikka
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
12300660300003333001.51.500000000
Tekniikan fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Termodynamiikka 4  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
31300307600001.51.5003.53.53300000000
Biotuotetekniikan kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 5
     
             
                           
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 5
     
             
                           
Orgaaninen kemia 5  
       
                 
                   
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 5  
         
                   
               
10100010055000055002.52.52.52.500000000
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Biotuoteteollisuuden tuotantotalous 4      
           
                         
   
Biotuoteteollisuuden energiatalous 5  
       
                 
                   
Virtaustekniikka ja laitteet 5  
         
                   
               
Aineensiirto ja kemialliset yksikköprosessit 5  
         
                   
               
Prosessiteollisuuden materiaalit ja kemikaalit 4  
       
                 
                   
Mekaaniset yksikköprosessit ja laitteet 5    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 4    
           
                       
       
Prosessien säätö, mittaus ja käynnissäpito 5    
           
                       
       
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 4    
           
                       
       
Puu- ja tekstiilikuitujen prosessointi 4  
       
                 
                   
0231840013100184000006.56.55500992200
Kemiallisen metsäteollisuuden osaaminen
                                                       
International Bioproduct Engineering 1
                                                       
Paper and Paper Board Production 5    
         
                     
           
Paper Laboratory Work 5    
         
                     
           
Paper SurfaceTreatment 5    
           
                       
       
0015000001050000000000552.52.50000
Customer Management and Marketing 4      
           
                         
   
Paper Converting and Printing 5      
           
                         
   
Packaging and New Products 5      
           
                         
   
Tekstiilien ekologisuus, eettisyys ja turvallisuus 2      
           
                         
   
Tekstiilien käyttökohteet ja tuotekehitys 3      
           
                         
   
Tekstiilien ominaisuudet ja laadunvarmistus 4      
           
                         
   
Tekstiiliraaka-aineet ja –rakenteet 5      
           
                         
   
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Harjoittelu 1 10
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 10    
         
                     
   
51010480555553315002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.516.516.57.57.5
Biotuotetekniikan vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                         
   
8006800000604400000000003300
60 / 6960 / 6360 / 5560 / 5860 / 3560 / 3460 / 3460 / 2960 / 2460 / 3160 / 4360 / 1560 / 17.560 / 17.560 / 1760 / 1760 / 1760 / 1760 / 14.560 / 14.560 / 1260 / 1260 / 15.560 / 15.560 / 21.560 / 21.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.