OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > TEOLLISUUSTEKNOLOGIAN AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTORYHMÄ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Teollisuusteknologian avoimen AMK:n polkuopintoryhmä

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
             
Polkuopintojen tietotekniikka ja orientaatio 3
 
   
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
 
     
Geometria ja vektorilaskenta 3
 
     
Funktiot ja matriisit 3
   
   
Differentiaalilaskenta 3
 
   
 
Integraalilaskenta 3
 
     
Mekaniikka 3
 
     
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
 
   
 
Yhteiset lisäopinnot
             
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
 
     
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
 
   
 
English for Engineers 3
 
     
37191810.58.599
Autotekniikan opinnot
             
Perehdyttävät autolaboratoriot 2
 
   
Ajoneuvon materiaalit ja valmistus 5
 
   
Ajoneuvon komponenttien analysointi 5
 
   
3D-mallinnuksen perusteet 3
 
   
Statiikka 5
 
   
Hydrauliikka 5
 
   
251015557.57.5
Tietotekniikan ammattiopinnot
             
Älykkäät järjestelmät 10
 
   
C++-ohjelmoinnin perusteet 5
 
   
Älykkäät järjestelmät, jatko 10
 
   
Ohjelmoinnin edistyneet piirteet 5
 
   
IoT ja Web-ohjelmointi 5
 
   
3515207.57.51010
Konetekniikan ammattiopinnot
             
Konetekniikan johdantokurssi 5
 
   
Työelämän valttikortit 2
 
   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
 
   
CAD suunnittelu 1 3
 
   
Statiikka 5
 
   
CAD suunnittelu 2 4
 
   
IoT-projekti 3
 
   
Teollisuustalous 5
 
   
3215177.57.58.58.5
Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattiopinnot
             
Sähkötekniikan perusteet 5
 
   
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
 
   
Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet 3
 
   
Automaatiotekniikan perusteet 5
 
   
Teollisuuselektroniikka 5
 
   
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
 
   
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
 
   
291811995.55.5
60 / 15860 / 7760 / 8160 / 39.560 / 37.560 / 40.560 / 40.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Väylä- ja polkuopinnot soveltuvat sinulle, joka haluat hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Tarjoamme tässä opetussuunnitelmassa valmiiksi määriteltyjä väylä- ja polkuopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinnonsuorittamisoikeutta autotekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmiin. Opinnot koostuvat tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista.

Kun olet suorittanut 60 op opintoja voit hakea tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. Huomaa, että vaaditun opintopistemäärän suorittaminen ei takaa pääsemistä tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-ohjelma voi myös edellyttää riittävän hyvää opintomenestystä.