OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU > TEOLLISUUSTEKNOLOGIAN AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTORYHMÄ, KONETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Teollisuusteknologian avoimen AMK:n polkuopintoryhmä, Konetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
             
Polkuopintojen tietotekniikka ja orientaatio 3
 
   
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
 
     
Geometria ja vektorilaskenta 3
 
     
Funktiot ja matriisit 3
   
   
Differentiaalilaskenta 3
 
   
 
Integraalilaskenta 3
 
     
Mekaniikka 3
 
     
Termodynamiikka ja virtaukset 4
   
   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
 
   
 
Yhteiset lisäopinnot
             
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
 
     
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
 
   
 
English for Engineers 3
 
     
37191810.58.599
Konetekniikan ammattiopinnot
             
Konetekniikan johdantokurssi 5
 
   
Työelämän valttikortit 2
 
   
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet ja raportointi 5
 
   
CAD suunnittelu 1 3
 
   
Statiikka 5
 
   
CAD suunnittelu 2 4
 
   
IoT-projekti 3
 
   
Teollisuustalous 5
 
   
3215177.57.58.58.5
60 / 6960 / 3460 / 3560 / 1860 / 1660 / 17.560 / 17.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.