OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, BIOPRODUCT AND PROCESS ENGINEERING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Bioproduct and Process Engineering

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2019
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Laboratory Work 4
 
   
Polymer Processing 5
 
   
Polymer Chemistry and Laboratory Work 5
 
   
Design Management and Innovations 3
 
   
Forest Resources and Fiber Management 3
 
   
Paper Board and Paper Production 5
 
   
Composite Engineering 4
 
   
Projektityö/Project Work 5
 
   
Professional Communication in Business 3
 
   
Customer Management in Forest Based Industry 3
 
   
40400202000
Spring Semester 2020
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Basics in Environmental Management and Engineering 3
 
   
Packaging and New Products 6
 
   
Physical Chemistry in Process Engineering 3
 
   
Physical Chemistry Laboratory Course in Process Engineering 3
 
   
Printing Technologies 6
 
   
SurfaceTreatment Engineering 5
 
   
26026001313
60 / 6660 / 4060 / 2660 / 2060 / 2060 / 1360 / 13
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.