OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, KEVÄÄLLÄ ALOITTAVAT, BIOPRODUCT AND POLYMERS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, keväällä aloittavat, Bioproduct and Polymers

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                           
Yleinen kemia 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
       
               
                         
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
12000390000001.51.57.51.5000000000000
Insinöörin kemian perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
       
                 
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
                 
                       
Tietotekniikan sovellutukset 3
       
                 
                       
1000001000000000010000000000000
Insinöörin matematiikan perusteet
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
6000600000003300000000000000
Kykylaakso/ BioHub
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 7
     
             
                           
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 9
     
             
                           
Teollisuuden työelämävalmiudet 8
     
             
                           
24000240000000121200000000000000
Insinöörin syventävä matematiikka
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
6000060000000033000000000000
Insinöörin syventävä kemia
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                     
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
                     
Kemialliset yksikköprosessit 3  
       
                 
                     
0100000100000000001000000000000
Insinöörin fysiikka
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                     
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                     
               
Lämpöopin perusteet 4  
         
                   
               
0130000013000000000021100000000
Energiaosaaminen
                                                       
Energian tuotanto ja käyttö 3      
           
                         
   
Lämmönsiirtotekniikka 3      
           
                         
   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3      
           
                         
   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
Basics in Environmental Management and Engineering 3      
           
                         
   
0301200300012000001.51.50000006600
Prosessiosaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4  
       
                   
                   
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Mekaaniset yksikköprosessit 4  
       
                   
                   
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5  
       
                   
                   
0200000200000000000200000000000
Työelämävalmiudet
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
           
                       
       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4  
         
                   
               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
         
                   
               
0750000705000000003.53.5002.52.50000
Sellutekniikka ja kemikaalit
                                                       
Sellujen valmistus ja tuotteet 4  
         
                   
               
Materiaalikemia 3  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Biotuote- ja prosessiteollisuuden syventävä osaaminen
                                                       
Kartongin ja eri paperien valmistus 5    
         
                     
           
Biotuotteiden laboratoriotyöt 4    
         
                     
           
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
001400000140000000000077000000
Prosessiteollisuuden automaatio
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
         
                     
           
009000009000000000004.54.5000000
Bioproduct and Polymer Studies in English
()
                                                       
Bioproduct Management
                                                       
Paper Board and Paper Production 5  
         
                   
               
Laboratory Work 4  
         
                   
               
Professional Communication in Business 3  
         
                   
               
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
SurfaceTreatment Engineering 5    
         
                     
           
Printing Technologies 6    
         
                     
           
Packaging and New Products 6    
         
                     
           
Bioeconomy Products and Services
                                                       
Biorefinery 3    
           
                       
       
Forest Resources and Fiber Management 3    
           
                       
       
Pulping and Recycling Technologies 5    
           
                       
       
Customer Management in Forest Based Industry 3  
       
 
               
   
       
013.529.5000013.51712.5000000006.86.88.58.56.36.30000
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
101010155555557.57.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.53.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
     
             
                             
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3
       
               
                       
Design Management and Innovations 3    
           
                       
       
Julkaisu ja opintomatka 3    
           
                       
       
806053000600501.51.5000000330000
60 / 7660 / 86.560 / 73.560 / 2760 / 4360 / 3360 / 3860 / 48.560 / 4560 / 28.560 / 19.560 / 7.560 / 2460 / 1960 / 14.560 / 18.560 / 1460 / 2460 / 19.860 / 28.860 / 22.560 / 22.560 / 14.360 / 14.360 / 9.860 / 9.860 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.