OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, BIOPRODUCT AND POLYMERS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, Bioproduct and Polymers

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Mekaniikka 3
     
             
                             
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                           
1200012000000010.51.500000000000000
Insinöörin kemian perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
1000010000000001000000000000000
Insinöörin matematiikan perusteet
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
6000600000003300000000000000
Kykylaakso/ BioHub
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 7
       
               
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 9
       
               
                       
Teollisuuden työelämävalmiudet 8
       
               
                       
24000024000000001212000000000000
Insinöörin syventävä matematiikka
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
6000060000000033000000000000
Insinöörin syventävä kemia
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                     
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
                     
Kemialliset yksikköprosessit 3  
       
                 
                     
0100000100000000001000000000000
Insinöörin fysiikka
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                   
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                   
Lämpöopin perusteet 4  
       
                   
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                   
                   
0130000130000000000130000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Energian tuotanto ja käyttö 3  
         
                   
                 
Basics in Environmental Management and Engineering 3  
         
                   
                 
Lämmönsiirtotekniikka 3  
         
                   
                 
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
                 
Working English for Engineers 3  
         
                   
                 
0150000015000000000015000000000
Prosessiosaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4  
         
                     
               
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4  
         
                     
               
Virtaustekniikka 3  
         
                     
               
Mekaaniset yksikköprosessit 4  
         
                     
               
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5  
         
                     
               
0200000020000000000002000000000
Työelämävalmiudet
                                                       
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
001200000120000000000066000000
Prosessiteollisuuden automaatio
                                                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
00900000090000000000004.54.50000
Bioproduct and Polymer Studies in English
()
                                                       
Bioproduct Management
                                                       
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Professional Communication in Business 3    
         
                     
           
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Packaging and New Products 6    
           
                       
       
Bioeconomy Products and Services
                                                       
Biorefinery 3      
           
                         
   
Forest Resources and Fiber Management 3      
           
                         
   
Pulping and Recycling Technologies 5      
           
                         
   
Customer Management in Forest Based Industry 3      
           
                         
   
0029140000121714000000000668.58.57700
Soveltava insinööriosaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
101010155555557.57.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.53.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
 
 
     
     
             
           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3  
       
                   
                   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Kiertokuitu ja uusiomassat 3    
           
                       
         
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                         
   
434640301360400003000.50.5303300
60 / 7260 / 7160 / 6460 / 3560 / 3760 / 3560 / 3160 / 4060 / 3060 / 3460 / 27.560 / 7.560 / 2060 / 1760 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 18.560 / 17.560 / 22.560 / 1560 / 1560 / 18.560 / 15.560 / 13.860 / 13.860 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.