OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, PAPER AND PACKAGING TECHNOLOGY
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, Paper and Packaging Technology

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1500015000000015000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
120001200000001.510.500000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden valmistusprosessit 6
       
               
                       
17000017000000008.58.5000000000000
Insinöörin valmentavat opinnot
                                                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Lämpöopin perusteet 5
       
               
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
210005160000002.52.588000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                 
                     
Basics in Environmental Management and Engineering 3  
       
                 
                     
0900009000000000900000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
0100000100000000000100000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
0200000515000000002.52.57.57.500000000
Bio-ja prosessiosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Virtaustekniikka 3  
         
                   
               
Biorefinery 3  
       
                 
                     
Puukuidut ja biomassat 5  
       
                   
                   
01700008900000000354.54.500000000
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
002400000195000000000010.58.52.52.50000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintopolut
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 1
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                       
Biomaterial Management
                                                       
Forest Resources and Fiber Management 3    
         
                     
           
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Bioproduct Management
                                                       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Professional Skills in Business 3    
           
                       
       
Recycling Technology and Pulps 3    
           
                       
       
00290000012170000000000668.58.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
Customer Management in Forest Based Industry 5      
           
                         
   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Packaging and New Products 6      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0002200000014.57.50000000000007.37.33.83.8
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 5      
           
                         
   
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3
       
                 
                       
Basics of Forest Bio-Product Engineering 3                                                        
60083300006.51.53003000000003.253.250.750.75
60 / 7160 / 5660 / 6860 / 4460 / 3560 / 3660 / 3260 / 2460 / 3160 / 3760 / 3560 / 960 / 2260 / 1360 / 16.560 / 19.560 / 14.560 / 17.560 / 1260 / 1260 / 16.560 / 14.560 / 18.560 / 18.560 / 17.5560 / 17.5560 / 4.5560 / 4.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Forest bio product industry is international. The aim of the education is to offer internationally esteemed education which meets the needs of the working life.
These studies are conducted in English in multicultural group. The learning environment supports practical skills in professional communication.
The student knows the basics of paper and paperboard production processes, packaging, printing and marketing.