OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, PROSESSITEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, Prosessitekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1500015000000015000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
120001200000001.510.500000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden valmistusprosessit 6
       
               
                       
17000017000000008.58.5000000000000
Insinöörin valmentavat opinnot
                                                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Lämpöopin perusteet 5
       
               
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
210005160000002.52.588000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                 
                     
Basics in Environmental Management and Engineering 3  
       
                 
                     
0900009000000000900000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
0100000100000000000100000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
0200000515000000002.52.57.57.500000000
Bio-ja prosessiosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Virtaustekniikka 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan mikrobiologia ja biokemia 5  
         
                   
               
Biotekniset prosessit 3  
         
                     
               
0170000017000000000071000000000
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
002400000195000000000010.58.52.52.50000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintopolut
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                       
Prosessitekniikan osaamiskokonaisuudet
                                                       
Kemian syventävä osaaminen
                                                       
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 6    
         
                     
           
Physical Chemistry in Process Engineering 3    
         
                     
             
Physical Chemistry Laboratory Course in Process Engineering 3    
         
                       
           
Prosessitekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Kemialliset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan polymeerikemia 4    
           
                       
       
00290000012170000000000668.58.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
Prosessitekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet
(Valitaan yksi)
                                                       
Polymers and Composites
                                                       
Polymer Processing 5      
           
                         
   
Polymer Chemistry and Laboratory Work 5      
           
                         
   
Composite Engineering 4      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0002200000014.57.50000000000007.37.33.83.8
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 5      
           
                         
   
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3
       
                 
                       
Basics of Forest Bio-Product Engineering 3                                                        
6005330000503003000000002.52.500
60 / 7160 / 5660 / 6860 / 4160 / 3560 / 3660 / 2460 / 3260 / 3160 / 3760 / 33.560 / 7.560 / 2260 / 1360 / 16.560 / 19.560 / 11.560 / 12.560 / 14.560 / 17.560 / 16.560 / 14.560 / 18.560 / 18.560 / 16.860 / 16.860 / 3.860 / 3.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Prosessitekniikan osaaminen on tulevaisuuden osaamista eli puhdasta vettä, lääkkeitä, elintarvikkeita, kosmetiikkaa, polttoaineita ja muovia. Osaaminen perustuu prosessien ja raaka-aineiden sekä energia- ja ympäristövaikutusten tuntemiseen.