OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, PAPER AND PACKAGING TECHNOLOGY
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, Paper and Packaging Technology

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
               
                           
1200012000000001200000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Basics in Environmental Management and Engineering 3
       
               
                         
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                         
Funktiot ja matriisit 3
       
                 
                       
Working English for Engineers 3
       
                 
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 6
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Perehdyttävä ammatillinen harjoittelu 10
     
           
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
360005310000002.52.515.515.5000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämpöopin perusteet 5  
       
                 
                     
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                   
                   
Biorefinery 3  
       
                 
                     
0170000170000000001430000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
Puukuidut ja biomassat 5  
       
                   
                   
0180000180000000000180000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
Kehittävä ammatillinen harjoittelu 10  
       
               
               
0200000515000000002.52.57.57.500000000
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
                 
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
Syventävä ammatillinen harjoittelu 10    
         
                   
       
062400006195000000004.51.510.58.52.52.50000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintopolut
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 1
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Biomaterial Management
                                                       
Forest Resources and Fiber Management 3    
         
                     
           
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Bioproduction Management
                                                       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
Recycling Technology and Pulps 3    
           
                       
       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Professional Skills in Business 3    
           
                       
       
00290000012170000000000668.58.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
Customer Management in Forest Based Industry 5      
           
                         
   
Packaging and New Products 6      
           
                         
   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 5      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000270000001215000000000000667.57.5
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Julkaisu ja opintomatka 3      
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                   
4.51.50331.51.5000031.51.50.750.750.750.75000000001.51.5
60 / 64.560 / 62.560 / 6860 / 4460 / 3260 / 32.560 / 41.560 / 2160 / 3160 / 3760 / 2660 / 1860 / 1660 / 1660 / 16.2560 / 16.2560 / 17.2560 / 24.2560 / 1260 / 960 / 16.560 / 14.560 / 18.560 / 18.560 / 1360 / 1360 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Forest bio product industry is international. The aim of the education is to offer internationally esteemed education which meets the needs of the working life.
These studies are conducted in English in multicultural group. The learning environment supports practical skills in professional communication.
The student knows the basics of paper and paperboard production processes, packaging, printing and marketing.