OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > BIOTUOTE- JA PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUS, BIOTUOTETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus, Biotuotetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
               
                           
1200012000000001200000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Basics in Environmental Management and Engineering 3
       
               
                         
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                         
Funktiot ja matriisit 3
       
                 
                       
Working English for Engineers 3
       
                 
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 6
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Perehdyttävä ammatillinen harjoittelu 10
     
           
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
360005310000002.52.515.515.5000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämpöopin perusteet 5  
       
                 
                     
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                   
                   
Biorefinery 3  
       
                 
                     
0170000170000000001430000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
Puukuidut ja biomassat 5  
       
                   
                   
0180000180000000000180000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Orgaanisen kemian perusteet 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
Kehittävä ammatillinen harjoittelu 10  
       
               
               
0200000515000000002.52.57.57.500000000
Bio-ja prosessiosaaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
                 
0600000600000000004.51.500000000
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3    
         
                     
           
Syventävä ammatillinen harjoittelu 10    
         
                   
       
002400000195000000000010.58.52.52.50000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintopolut
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 1
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Biotuotteiden ominaisuudet ja valmistus
                                                       
Kartongin ja eri paperien valmistus 5    
         
                     
           
Biotuotteiden laboratoriotyöt 4    
         
                     
           
Kiertokuitu ja uusiomassat 3    
         
                     
           
Biotuotetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Metsäbiotuotteiden jälkikäsittely 4    
           
                       
       
Painatustekniikat 6    
           
                       
       
Materiaalikemia 3    
           
                       
       
Sellujen valmistus ja tuotteet 4    
           
                       
       
00290000012170000000000668.58.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuotetekniikan tai prosessitekniikan opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 2
                                                       
Metsäbiotalouden tuotteet ja asiakkuuden hallinta
                                                       
Maailman biotuoteteollisuus ja asiakkuuden hallinta 5      
           
                         
   
Ammatillinen liiketoimintaosaaminen 3      
           
                         
   
Pakkaukset ja uudet tuotteet 6      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 5      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000270000001215000000000000667.57.5
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Julkaisu ja opintomatka 3      
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                   
4.51.50331.51.5000031.51.50.750.750.750.75000000001.51.5
60 / 64.560 / 62.560 / 6860 / 4460 / 3260 / 32.560 / 41.560 / 2160 / 3160 / 3760 / 2660 / 1860 / 1660 / 1660 / 16.2560 / 16.2560 / 17.2560 / 24.2560 / 1260 / 960 / 16.560 / 14.560 / 18.560 / 18.560 / 1360 / 1360 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Bio-osaaminen on tulevaisuuden osaamista eli kestävän kehityksen materiaaleja kuten kuituperäisiä pakkauksia ja paperituotteita. Opiskelija osaa metsäbiotalouden raaka-aineet, tuotteet, prosessit ja niiden energia- ja ympäristövaikutukset.