OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > AKUUTTIHOITOTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS > AKUUTTIHOITOTYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUS
Erikoistumiskoulutus ...

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
MODUULI 1: AKUUTTIHOITOTYÖN KLIININEN OSAAMINEN
             
Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi ja hoito 10
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
   
Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5
 
   
2010105555
MODUULI 2: NÄYTTÖÖN PERUSTUVA AKUUTTIHOITOTYÖN KEHITTÄMISOSAAMINEN
             
Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5
Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5
10552.52.52.52.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu vastaamaan työelämässä tarvittavaa osaamista. Koulutus on osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta. Ammattikorkeakoulu-lain §25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon tai, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään akuuttihoitotyöhön liittyvää osaamistaan. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta akuuttihoitotyöstä, eikä minimi työkokemusvuosia ole määritelty.
SUORITUSAIKA
Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi vuosi.
AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella. Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita.