CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Entrepreneurship, Master of Business Administration: 90 cr
Master of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Studies offered
Contact
Hanna Pihlajarinne
hanna.pihlajarinne@tuni.fi

Qualification Awarded and the Level of Qualification

Master of Business Administration, NQF 7

Special Admission Requirements

General admission criteria, see TAMK’s websites.

Recognition of Prior Learning

It is possible for students to have their prior competence recognised.

Qualification Requirements and Regulations

Completion of curriculum studies and achievement of related competence objectives.

Profile of the Programme

The scope of the degree is 90 cr and it is designed to be studied alongside work. The completion time is 1,5 years. The studies consist of common, mandatory advanced professional studies 50 cr, free-choice studies 10 cr and master’s thesis 30 cr.

Key Learning Outcomes

Opinnot on suunniteltu kronologiseksi kokonaisuudeksi siten että opintojan aikana kehittyy opiskelijan yrittäjäosaamisen lisäksi myös hänen yritystoiminta.
Syventävät ammattiopinnot muodostuvat yrityksen kehittämisen vaiheista.
Aloitat tutkimalla senhetkistä toimintaympäristöä ja pohtimalla, millaisia mahdollisuuksia muuttuva maailma sinulle ja yrityksellesi tarjoaa.
Toisen opintojakson teemana on johtavien ajatusten merkitys yritystoiminnassa. Opintojakson jälkeen osaat luoda yrityksellesi vision, mission ja kestävät arvot sekä ymmärrät strategian merkityksen. Pohdit itseäsi yrittäjänä ja yrityksesi kilpailuetua.
Kolmannen opintojakson aikana tarkastelet yrityksesi prosesseja: mitä yrityksessäsi tapahtuu ja miten johdat yritystäsi kohti tarvittavia muutoksia?
Neljännessä opintojaksossa paneudut yrityksesi verkostoihin. Millaisia kumppaneita tarvitset? Miten tunnistat verkostojasi sekä miten ylläpidät ja kehität asiakasverkostoasi? Miten johdat verkostojasi?
Viimeisessä kaikille yhteisessä opinnossa keskityt yritystoimintasi kansainvälistymiseen. Osallistut opintomatkalle, jonka avulla voit arvioida ja kehittää yrityksesi kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Occupational Profiles of Graduates with Examples

Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijat jatkavat opintojen jälkeen yrittäjinä. Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa myös monia muita urapolkuja.

Access to Further Studies

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Assessment of study performances is based on TAMK’s assessment criteria

Graduation Requirements

In order to graduate the student need to completed the studies in accordance to the curriculum.

Mode of Study

Proakatemia ja tiimioppiminen
Yrittäjyyttä opiskellaan Proakatemiassa, joka on TAMKin yrittäjyyden yksikkö. Koulutuksessa hyo?dynneta?a?n uusinta tietoa muun muassa lukemalla kirjallisuutta, seuraamalla sa?hko?isia? la?hteita?, kuulemalla huippuasiantuntijoita seka? hyo?dynta?ma?lla? ryhma?n omaa osaamista. Tiimioppimismallissa kaikki osallistujat ovat vastuussa yhteisen tiedon rakentamisesta. Lähijaksoilla oppiminen on vahvasti yhteisöllistä ja perustuu keskinäiseen luottamukseen. Kukin opintojakso sisältää noin kolmen vuorokauden mittaisen lähijakson jossakin Pirkanmaan lähistöllä sijaitsevassa maaseutumatkailukohteessa. Oppimisen luonteen takia lähijaksoille osallistuminen on ehdottoman välttämätöntä.

Development of the Programme

The Ministry of Education and Culture’ definitions of policy and TAMK’s strategy have been considered in the curriculum.